چهره مودرن کابل

Posted on atبا وجود چند دهه جنگ در افغانستان، شهر کابل پایتخت این کشور خانه ای برای جوانان پر جنب و جوش است. درین شهر تعداد انگشت شماری از بازارهای براق، کافه ها، رستورانت ها، انترنت کلب ها، فروشگاه ها و بیشتر.... به چشم میخورد. عکاس رویترز مرتضی اخیرا تلاش به خرج داده تا کابل مدرن را تصویر نماید. جمعیتی از نوازندگان و هنرمندان و ورزشکاران و فعالان که در تلاشند خود را مردمان زنده قرن 21 معرفی نمایند. این جمعیت با مشکلات زیرساخت های عظیم مواجه بوده و همیشه در صحنه خطر حملات شبه نظامی زندگی می کنند. افغانستان توانست انتخابات تاریخی را پشت سر بگذارد، که میتواند اولین انتقال قدرت دموکراتیک در تاریخ این کشور باشد. در حالی بود که دهشت افکنان تمام تلاش خود را برای مختل نمودن انتخابات به کار بردند و میخواستند کسانی را که به رای دادن اشتراک نمایند از بین ببرند. ولی درین عکسها شما صحنه های از جوانان را مشاهده مینمایید. آنها نخواستند اسم شان را ذکر نمایند ولی با عکس گرفتن کدام مخالفتی نداشتند. این نماها وضعیت فعلی کابل را نشان میدهد.


رپ خوان افغان در استدیو موسیقی خود که در خانه اش ساخته است.


این جوانان بعد از اجرای کنسرت تلویزیونی به طرف استدیوی موسیقی برمیگردند.


مشتری در فروشگاه اپل واقع در مجید مال شهر کابل


جوان افغان فعال اجتماعی عضو سرک صلح در حال کار رسامی گرافیتی بر روی دیوار وزارت تحصیلات 


هنرمند گرافیتی، شمسیه حسنی برای عکس ژست گرفته - در بام ورکشاپ گرافیتی اش


جوانان در کافی


فضای داخلی سیتی واک در کابل


فوتبالیست در حال کنترل توپ


دو جوان در حال صحبت در بیرون کافه


خانمی در حال نقاشی نمودن


دو زوج در حال بالا آمدن از پله ها همراه با تلویزیون


فروشنده کمپیوتر در حال تماشای تلویزیون در دکانش


دو زوج در بازار


بچه های در گیم نت در حال گیم زدن


پسر افغان با کفش های رولر بلید در سرک


فیلمبردار شبکه خصوصی نگاه در حال ثبت برنامه زنده


 

 

 About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 1584
160