مصاحبه با یاسمین حیدری...

Posted on at


یاسمین حیدری یکی از مدافعین تیم بانوان استقلال میباشد,یاسمین 9 سال میشود که به ورزش فوتبال رو آورده است یعنی از سال 2006 بدین سو و از سال 2014 به تیم استقلال ملحق شده و منحیث یک دفاع در میدان ظاهر میشودیاسمین در مورد زندگی شخصی خود میگوید که او فوتبال را 9 سال پیش از دوران مکتب آغاز کرده بود و از اینکه یک فوتبالیست است بسیار خوشحال است,یاسمین در سال 1391 از مکتب فارغ شده بود و در پوهنتون کابل در رشته کمپیوتر ساینس درس میخواند و همچنان در پوهنتون غرجستان در رشته اقتصاد و تجارت درس میخواند و او از والدین خود رضایت خاصی دارد زیرا میگوید همین والدین ام هستند که مرا در کار هایم به خصوص فوتبال کردن حمایت میکنند.


یاسمین حیدری یکی از بازیکنان تیم ملی نیز میباشد و از اینکه فوتبال در افغانستان پیشرفت کرده بسیار خوشحالست او میگوید از اینکه بانوان فوتبال میکنند بسیار خوب است که بتوانند استعداد های خود را به مردم خویش نشان بدهند و هم به این باور باشند که مانند مردها و پسر ها میتوانند ورزش نمایند و از این طریق به حقوقی که دارند به خوبی میرسندیاسمین از اینکه به تیم استقلال آمده میگوید که بسیار راضی است و استقلال به نظر وی از هر نگاه یک تیم بسیار خوب میباشد و تمام آن سهولت ها و امکاناتی را که دیگر تیم ها ندارند استقلال با حمایت شرکت فیلم انیکس دارا میباشد او میگوید من از تیم سابق خود یعنی تیم بانوان سنگر نیز راضی بودم و هستم و تشکری از آقای ابراهیم محبوب بخاطر روحیه دادن به دختران ورزشکار و تشویق نمودن آنها میکنم و همچنان از خانم رویا محبوب و شرکت های فیلم انیکس و وومین انیکس بخاطر حمایت تیم بانوان.


یاسمین آینده خود با فوتبال را روشن میبیند و او بالای خود باور دارد که میتواند پیشرفت های زیادی کند او میگوید از اینکه در افغانستان کشور خود فوتبال میکنم خوشحالم اما اگر فرصتی برایم پیش آید که در خارج فوتبال کنم,تیم بارسلونا مورد علاقه ام میباشد و میخواهم در یک تیم بانوان که نام کلب آن باسلونا باشد فوتبال کنم.من بخاطر مسابقاتی که پیش رو داریم آمادگی های خود را گرفته ام تا در اولین مسابقه ام در استقلال بتوانم خوب بدرخشم و به امید پیشرفت زیادتر تیم ام میباشم
نویسنده:اسما ابراهیمی160