قرآن بهترین کتاب

Posted on at   قرآن کریم کلامیست از طرف خداون برای رهنمایی ما انسان ها، از طرف خداوند (ج) توسط جبرائیل امین  برای حضرت محمد ص درمدت بیست سه سال و نیم در ماه مبارک رمضان در قار بنام (حرا)  نازل گردیده است که در هنگام هجرت در مکه بوده که تمام آیات و سوره ها که در آن زمان نازل شوده بود (مکی) نام دارد اما از آغاز هجرت تا زمان رحلت آن بزرگوار در مدینه و اطراف آن نازل گردیده است که بنام آیات مدنی یاد می شود


بعد از وفات حضرت محمد ص تمام آیات به صورت دقیق جمع آوری شوده و به چاپ رسیده است. که تمام مسلمانان به قرآن باور و عقیده کاملی دارند و از حضرت محمد ص پیروی میکنند .قبل از بوجود آمدن دین مبین اسلام تمام مردم به بت پرستی روی آورده بودند زمانی که حضرت محمد ص چشم به جهان گشود و به پیغمبری محسوب شودند بعداٌ تمام مردم را به دین اسلام دعوت کرده و مردم آهسته آهسته یعنی وقتی که از ایمان به خدا ایمان آوردن و فهمیدن که خدا یکی است به دین اسلام روی آوردند و به کتاب خداوند که قرآن شریف است ایمان بیاورند.


 وقتیکه مسلمانان قرآن کریم را تلاوت می کنند باعث شاد شودن روی آدمی میشود و به قلب انسان آرامش می بخشد. و انسان را غرق دنیای خاص خداوندی می کند و انسان را از نعمت های خداوند با خبر می سازد..و انسان را از خوبی ها و بدی های دنیا آگاه می سازد و فرق بین کار خوب و بد را انسان از طریق قرآن می تواند بفهمد و درک کند که کدام کار خوب و کدام کار بد است و خداوند (ج) به کار های که ما را امر کرده باید انجام دهیم و کار های که منع قرار داده پرهیز کنیم.


.About the author

160