فیلم انیکس و تغیرات آن در زندگی ام...

Posted on at


 

فیلم انیکس یک تغیر و تحول خوبی در زندگی ام را به بار آورده است,و این تغیرات از زمانی برایم بوجود آمد که به فوتبال و تیم استقلال آمدم,شرکت های فیلم انیکس و وومین انیکس حمایت کننده مالی تیم استقلال اند

شرکت فیلم انیکس,وومین انیکس و افغان سیتادل برای بانوان یک سهولت و حمایت میباشد بانوانی در افغانستان اند که مهارت های بسیار خوبی را در رشته های خاصی دارند و یا هم بعضی ها داستان نویس و یا نویسنده اند,اما بنابر بعضی مشکلات فامیلی و یا اجتماعی نمیتوانند در بیرون از خانه فعالیت انجام دهند و یا استعداد خود را از چهار چوکات درون خویش به بیرون نمایان کنند اما این شرکت ها این سهولت را برای خانمها مهیا کرده است تا بتوانند از خانه فعالیت های خود را انجام دهند و برای خویش یک سرگرمی بوجود بیاورند که به اقتصاد نیز کمک خاصی میکند فیلم انیکس میتوانند یک کتاب و یا هم یک صندوقچه اسرار و نوشته های ما میباشد میتوانیم نوشته های خود را در اینجا به اشتراک دیگران بگذاریم و اینکه آنها را از راز نهان خویش توسط نوشته هایمان با خبر سازیم.

من نویسنده گی را دوست دارم و از اینکه داستان و اشعارم را دیگران بخوانند یکی از خوشحالی هایم میباشد من در گذشته وقت زیادی برای نوشتن و یا سراییدن نداشتم و نمیتوانستم به نویسندگی ام ادامه بدهم اما از زمانیکه به فیلم انیکس برای خود حساب باز کرده ام در پهلوی اینکه در اقتصادم تغیری آمده توانسته ام به داستان ها و اشعارم بیافزایم و هم اینکه حس میکنم در اینجا نوشته هایم محفوظ اند و دوستانم میخانند و از حرف دلم با خبر میشوند و از اینکه به فیلم انیکس حساب باز کرده ام راضی ام

موسس فیلم انیکس در امریکا میباشد این یک شرکتی است که خاص برای همکاری به بانوان افغان تهیه شده است,یکی از خوبی های دیگر این شرکتها اینست که برای مکاتب دختران لوازم کمپیوتر و اینترن را فراهم میسازند تا شاگردان مکتب بتوانند توسط کمپیوتر و اینترنت معلومات و اطلاعاتی را که میخواهند بدست بیاورند زیرا اکثریت از خانواده ها در افغانستان اینترنت در داخل خانه ندارند و اجازه رفتن به اینترنت کلب ها را نیز ندارند و نمیتوانند بعضی موضوعات را پیدا نمایند و فیلم انیکس و وومین انیکس این سهولت را برای شاگردان مکاتب ایجاد نموده است تا به آسانی مشکلات خود را در داخل مکتب حل نمایند.

من از اینکه یکی از کارمند های فیلم انیکس ام خوشحالم و اینکه برای هم تیمانم نیز در فیلم انیکس حساب درست کرده ام تا آنها نیز برای خود کمکی توانسته باشند

 

نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160