علم

Posted on at


علم گنجینه ی دانایی است.هر شخصی که در تلاش یادگیری علم و دانش باشد علم راه زنده گی را برایش نشان داده و صد ها و راه های صعب العبور را برایش هموار ساخته است.علم تنها برای اشخاص ثروتمند نمیباشد بلکه هر شخصی برای یادگیری علم و آموختن آن به دیگران حق یکسان داشته.علم یگانه چیزی است که توسط پول و مادیات خریده نمیشود بلکه برای یادگیری آن از باید از استعداد های خداوندی که پروردگار عالمیان به هر شخص اعطا فرموده است باید کار گرفت.کسانی که در جستجوی یادگیری علم و دانش هستند باید با هدفی واحد برای یادگیری آن تلاش نمایند. و بدون هدف نمیتوان به موفقیت دست یافت. علم از نعمات خداوندی میباشد و همچنان خداوند بزرگ انسان را اشرف مخلوقات قرار داده تا در طول عمر خویش در یادگیری علم تلاش نماید. علم موجب پیشرفت های زیادی در یک جامعه میگردد و کسانی که از داشتن علم زیادی برخوردارند همواره افکار و رفتارشان با دیگر کسانی که از علم و دانش برخوردار نیستند متفاوت هست.همین علم هست که شخص را به بهترین اهداف و آرزو هایش میرساند.در مکتبی با شاگردان فراوان و علم پرور زیادی بار دیگر گام نهادیم تا شاگردان فعال دیگری را در صنوف و کانون های علمی همچون آموزش رسانه های اجتماعی و مقاله نویسی جذب نماییم و این مکتب مکتبی نیست جز مکتب زیبای میرمن حیاتی با شاگردان کوشا و فعال.


شاگردان بسیاری با شور و علاقه ی خاصی تلاش در اشتراک در این صنوف مفید و موثر اموزشی نمودند.و خرسند بودند در کنار تمام مشکلات فرا رویشان باز هم در چنین کورس های آموزشی اشتراک مینمایند و در کنار یادگیری مطالب و موضوعات کامپیوتری و علم تکنالوزی,مقاله نویسی و طریقه های علمی نوشتاری را نیز یاد میگیرند. و میتوانند از همین صنوف مفید آموزشی نیز امرار معاش نمایند.برای خواندن مقاله های قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchoolAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160