"بهترین دوست "کتاب

Posted on at


یک بار دیگر قلم را در دست میگیرم به احترام بهترین دوست که زیبایی ودانایی است از صفات او.


دوستی که هر جا و هر کجا همراه ماست او بهترین ومفیدترین دوست است.


وانسان از انتخاب کردن ان هرگز پشیمان نمیشوند چرا که این دوست بهترین راهنما برای زنده گی,بهترین چراغ برای روشنایی ذهن,و بهترین پرنده ای که انسان را بر بال های شگفت انگیز خود می نشاند وبر اوج دانایی ها می برد.


بله این دوست شگفت انگیز کتاب است.


کتاب اگر چه به نظر ما بی زبان و خاموش به نظر می رسد اما اگر ما به طرف آن بنگریم می بینیم که مانند صندوقچه اسرار است که هر چه بیشتر در آن نفوذ کنیم باز هم زیاد تر تشنه آن می شویم.


بعضی از انسان ها در دنیا به دنبال گنج مادیات میگردند اما غافل از اینکه با ارزش ترین و بزر گترین گنج دنیا کتاب است.


کتاب همچون الماسی است که زیبا می درخشدوهر چه قدر که به دنیای آن نزدیکتر شویم درخشش آن زیادتر می شود.اگر ما به چشم بصیرت به دنیای کتاب ورهجویان کتاب بنگریم می بینیم که ما به چنین عصری که در آن زنده گی می کنیم که تکمیل کنندهو رهنمای این عصر ما ونسل های گذ شته ما کتاب است.


این کتاب است که دست پرورده هایی همچون:دکتران ,مورخان ,مدبران ,معلمان ,فیلسوفان و... غیره اشخاص برگزیده را به دنیای ما هدیه داده است.


کتاب بزرگترین میراثی است که از پیشینیان یعنی کسانی که قبل از ما قرن ها پیش می زیستند به ما ارث مانده مثلاٌ کتاب آسمانی قرآن کریم که به پیامبر ما رسول گرامی وحی آمد واز آن به ما ارث ماند قرآن کریم را برای این مثال زدم برای شما خوا ننده محترم که بدانید قرآن کریم سلطان همه کتاب هاست .این کتاب را برای این مثال زدم که همه جهانیان همه چیز را از قرآن کریم استخراج و استنباط می کنند وآن را بهترین مشوق زنده گی قرار داده اند کتاب سرمایه ی تمام نشدنی است که هر چه قدر از آن استفاده کنیم کلماتش همچون مروارید زیباتر می درخشد و مغز انسان را بیشتر به طرف خود سوق میدهد.


و ستاره های دانایش بیشتر می درخشد و این ثروت زیبا پایان نا پذیر است.


کتاب فانوسی است که ما را از تاریکی جهالت به طرف راه روشن زنده گی هدایت می کند.


کتاب بهترین الگو و سر مشق ادب و بهترین دوست در تنهایی انسان است.خواننده گرامی این کمترین و زیباترین صفات بهترین دوست یعنی کتاب بود که برای شما عرض نمودم زیرا در این دنیا هیچکس نمی تواند دانایی های کتاب را وصف کند.


امید وارم که کتاب همچون کشتی در دنیای زنده گیتان در حال حرکت باشد و هیچ وقت به ساحل دریای دانایتان نشست نکند.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad


ستارهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160