فرهنگ چیست؟

Posted on at


فرهنگ چیست؟


 مردم در هر روز سه نوبت غذا می خورند و عموما غذای صبحانه از غذای صبحانه از غذای جاشت تفاوت دارد مردم فرزندان شان را قبل از شامل شدن به مسجد می فرستند تا اساسات تعلیمات دینی را بیاموزند و در سن شش یا هفت سالگی انها را شامل مکتب می نمایند .و قتی دو انسان با هم مقابل می شوند به یکدیگر سلام می دهند دست یکدیگر را می فشارند و موقع جدا شدن خدا حافظی می کنند . وقتی اشاره ترافیکی سرخ شد راننده موتر را عقب پیاده رو متوقف می سازد . وقتی عضوی از یک خانواده فوت می کند برایش مجلس فاتحه گیری برگزار می کنند دوستان خویشاوندان به خانواده عزا دار تسلیت می گویند.زمانی که غذا خوردن ختم شد مردم دور دستر خوان دست دعا بلند کرده شکر خدا را بجا می اورند اینها چند نمونه رفتار هایی اند که در مجموع یک فرهنگ را می سازند و انسان ها از همان روز اول تولد شروع به یاد گیری می کنند به تدریج اعضای خانواده خود را می شناسند و سخن گفتن را یاد می گیرند.با مهارت ها علوم و قواعد اجتماعی اشنایی پیدا می نمایند و زمانی که به سنین بالا می رسند با انها بیشتر اشنا می شوند و در جاها و شرایط مختلف طوری رفتار می کنند که جامعه از ایشان توقع دارد و بالاخره فرهنگ جامعه خود را می اموزند و مردم از طریق فرهنگ می توانند ان مهارت ها را یاد می گیرند که برای زنده ماندن و بقای انها در محیط های مختلف طبیعی لازم است .به طور مثال چگونه مواد خوراکه را جمع اوری و پخته کنند چگونه بپوشند و برای خود خانه بسازند بدین ترتیب می توان گفت تمام داشته های مادی و معنوی یک جامعه را فرهنگ نامید......THE ENDAbout the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160