نقش زنان در جامعه اسلامی .....

Posted on at


یکی از ویژه گی های دین مبین اسلام اهمیت و ارزش دادن به زنان می باشد. زنان در دین اسلام از اهمیت و مقام بالای برخوردار اند. چون زنان نصف از پیکر جامعه را تشکیل میدهند. همین زنان می باشند که به نقش ها و چهره های مختلفی ایفایی وظیفه می نمایند.   مثلا زن به حیث مادر که اولاد وطن و جامعه را پرورش داده و فیصدی بیشتر تربیه اولاد بدست یک مادر میباشد. زن به حیث همسر مانند یک رهنما و حمایت کننده در زنده گی یک مرد میباشد.


 


در مقابل سختی ها و مشکلات زنده گی همراه او مقابله میکند. و با دادن بهترین نعمت الهی یعنی اولاد زنده گی یک مرد را سر و سامان میدهد.و زن به حیث خواهر نیز از جایگاه بالای بر خوردار است. چنانچه گفته اند اگر زن نمی بود عالم نمی بود.                                                                 حقوق زنان در دین مبین اسلام


دین مبین اسلام عبارت از دین عدالت .برابریمیباشد. که میان هیچ یک از افراد جامعه فرق قایل نمی شود. دین اسلام به حقوق زنان توجه زیادی نشان داده است. و حقوق زن و مرد را برابر بیان کرده است. و زنان با رعایت کردن قواعد و قوانینی که درچوکات اسلامی می باشد.


می توانند از حقوق خود بر خوردار شوند. اگر در جامعه امروزی مثلا افغانستان   نگاهی بیندازیم مشاهده خواهید کرد که فیصدی خیلی کم از زنان میتوانند از حقوق شان مستفید شوند. و فیصدی زیاد آنها به دلایل مختلف از حققوق شان محروم اند.چنانجه در بالا ذکر کردیم حقوق زن و مرد برابر است اما در جامعه اسلامی افغانستان عده زیادی از مردم به این عقیده نیستند و آنها هنوزبه این انگیزه های کهنه مبتلا اند. اما انگیزه من این است که زن ها نسبت به مردان باید از حقوق و احترام بیشتر برخوردار باشند و در مقابل احساسات نظریات و حقوق شان توجه صورت گیرد. و از حقوق مانند تعلیم ارزش وظیفه دفاع از حق و انتخاب شیوه زنده گی دیگر محروم نباشند.


  About the author

160