رییس جمهور اباما و حضور در یک همایش

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک سخنارانی انجام داد که در آن معاون رئیس جمهور و رئیس های حال و گذشته سازمان اچ اچ اس حضور داشتند. او از خدمات و فعالیت های رئیس پیشین, کاتلن سیبیلیس, قدر دانی کرد و در مورد تجربه های او و وظیفه های مهم که او که موفقانه انجام داده است و دست آوردهایکه بدست آورده است تشریح داد. سپس او رییس تازه این سازمان را معرفی کرد.


 او سلویا متیوز است که در بنیاد های و خود کاخ سفید به حیث مدیر بخش بودجه کار کرده است. او دارای یک گذشته درخشان است و وظیفه های مهم را کار کرده است. سپس هر دوی آنها به صحبت پرداختند. آنها از رئیس جمهور و معاونش و همچنین خانواده های که آنها را در جریان ماموریت های شان کمک رسانده اند سپاگذاری کردند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160