در زندگی باید همواره دانشجو باقی بمانیم

Posted on at


در عرصه پیشرفت انسان وموفقیتش،او بی شک بهترین است.


پس بیایید از همین حالا شروع کنیم.کنترول احساساتتان را در دست گیرید،جسم تان را به شکلی شگوفا کنید که موجب حیرت دیگران شود،اعتقادات باز دارنده ومنفی را کنار بگذارید وبه اهدافتان برسید،دست به کار شوید تا به گرفتاریهای مالی خود پایان بخشید وحتی به موقعیتی به مراتب بهتر دست یابید.


برای اینکه بتوانیم به حقایق بعید دست یابیم باید دو نکته را مد نظر بگیریم.


1واقعاًبخواهید زندگی تان تغیر یابد.


2خود را در قبال امر زندگی مسئول بدانیم.


اگر تنها این دو موضوع را در زندگی مان عملی نماییم تمام آن چیز هایی که به نظر مان خواب وخیال میاید،بخشی از زندگی روزمره مان خواهد شد.


اغلب افرادی هستند که نمی دانند در زندگی چه میخواهند،اما بدتر از آنها کسانی اند که میدانند اما در جهت حصول آن انجام نمیدهند،فقط مینشینند وامید واراند روزی همه چیز را بدست آورند.


آن «روزی»همین امروز است،همین حالا است،باید بدانیم که به چه منظور خلق شده ایم،باید کوشش کنیم برای چیزهایی که آرزوی داشتن آنها را داریم نباید دست روی دست گذاشته ومنتظر باشیم وکاری را برای انجام دادن برای بدست آوردن خواسته هایمان نداشته باشیم.اگر می خواهیم که خواسته هایمان بر آورده شود باید پلان یا تقسیم اوقات داشته باشیم درتمام مراحل زندگی،وتنها داشتن آن کافی نیست بلکه باید به آن عمل وکوشش زیاد کنیم.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160