ماهیان برقی دریا

Posted on atدانشمندان میگویند :  هیچ موجودی نیست که در فعالیت روزمره خود نیروی الکتریسه تولید نکند .مثلا قلب انسان جریانی الکتریکی معادل یک بر صد ولت تولید میکند وکاردستگاه اندازه گیری ضربان قلب هم فقط ازطریق این جریان الکتریکی انجام میشود وبه همین دلیل این دستگاه را دستگاه نشانه گذاری الکتریکی نامیده اند .


پس واضح است که هرعضله باحرکت خود یک نیروی الکتریکی تولید میکند واین نیرو به گونه ای است که انسان بتواند آنرا تحمل کند .


اما چیزی که باورکردنی نیست ,وجود نوعی ماهی در دریاست که امواج الکتریکی تولید شده توسط آن بیش از 220 ولت می باشد .این ماهیها دراعماق دریا به وسیله ارسال صاعقه های الکتریکی ازخودشان دفاع میکنند وئمنان شان را می کشند .


شدت جریانی که گروه دیگری ازاین ماهی ها از دو طرف خود تولید میکنند به 600 ولت میرسد .دانشمندان بعضی از این ما هی ها را گرفته وداخل حوضهای قرار دادند که به مدار چند چراغ الکتریکی متصل بود .آنها مشاهده کردند که این ماهی ها با هرتخلیه الکتریکی توانست که 6لامپ 100 واتی را روشن کند واین نور افشانی برای مدتی چند ثانیه ادامه داشت .


 آری یک ماهی که در اعماق دریاست ودانشجویان آنرا در زیست شناسی می خوانند دارای چنین قدرتی است دانشمندان می پرسندکه چگونه این ماهی می تواند چنین نیروی تولید کند ؟؟


پس از کالبد شکافی معلوم شد در طرفین آن دندانهای تیز شش تایی وجود دارد که به منزله سلولهای الکتریکی بوده واز طریق مواد شیمیایی در بدن ماهی ها نیروی الکتریکی تولید می کند آنان دریافتند که تنها در یک ماهی از 400سلول الکتریکی وجود دارد که زنجیر وار به هم مرتبط هستند .وبه هنگام صدور فرمان از مغز ماهی یک باره همه انرژی خود را به طرف دشمن خالی میکند اما چیزی که عجیب است دقت اتصال این سلول ها به یگدیگر ونحوه پیام گیری از  مغز است به گونه ی که 400 سلول می توانند همزمان طی واکنش شیمیایی به تولید انرژی الکتریکی بپردازند که شدت آن بالغ بر 600وات بوده وهمانند صاعقه ای عمل می کند .


اگر ماهی این صاعقه را به سوی شناگری بفرستد فورا او را می کشد واین خداوند است که می فرماید :


(( ما به منکران اسلام دلایل ونشانه های خود را در آفاق جهان ونفوس بندگان کاملا هویدا و روشن میکنیم تا ظاهر شود که خدا برحق است .))      (ملک -14)


باز در این نشانه خداوند می نگریم یک ماهی کوچک باقدرت تولید 220ولت جریان الکتریکی ونوعی دیگر از همین ماهی باقدرت تولید 600 ولت عظمت این پدیده در یک آزمایش ساده شد .دانشمندان ماهی نوع دوم را قبل از مرگ بر روی پارچه ای خیس قرار داده اند آنگاه یک زنجیره انسانی به تعداد هشت نفر دست همدیگر را گرفتند ,سپس نفر اول پارچه خیس را که ماهی روی آن قرار داشت لمس کرد .پس از پند لحظه که ماهی برق تولید کرد شدت جریان به حدی بود که همه افراد را دچار لرزش وتکان کرد .


{بی تردید} مخلوقات خداوند مارا به عظمت ,قدرت ,علم ,آگاهی او رهنمایی می کند .


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160