شهرمان را سبز بسازیم

Posted on at


سر سبزی ، طراوت و شادابی خوشی به بار میاورد ، کشور سر سبز از هر نوع گرد و خاک و انواع مریضی ها که از گرد و خاک و فضای آلوده بوجود میاید جلوگیری مینماید ، درختان سبز گرد و خاک را جذب نموده و فضا را از آلوده شدن نجات میدهد ، از لحاظ دیگر سرسبزی نمای کشور مان را زیبا مینمایدبرای اینکه در جایی که زندگی میکنیم فضای منطقهء مان پاک و تازه باشد باید در حفظ محیط زیست مان کوشا باشیم و محیط زیست مان را پاک نگهداریم و حداقل محل بود و باش مان را سرسبز بسازیم تا فضای آلوده نداشته و هرگز باعث خرابی سبزه ها و درختان کشورمان نباشیم و به دیگران هم اجازهء چنین کاری را ندهیم چرا که محیط مان به این سرسبزی نیاز دارد


 


اگر ما به نگهداری محیط مان توجه نکنیم و جنگلات و تمام فضای سبز مان را اجازه بدهیم تا تخریب شوند ، بزودی فضای کشورمان آلوده شده و زندگی کردن در چنین محیط آلوده یی نا ممکن میگردد و باعث عدم پیشرفت در جامعه گشته و جامعهء ما به یک جامعه نا سالم مبدل میگردد ، پس وقتی که عواقب تخریب و آلوده شدن فضای جامعهء خود هستیم باید در حفظ و نگهداری آن تلاش زیادی نماییم تا یک جامعه پاک و سالم بهتر از تمام کشورها باشیم


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/198320/198320About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160