غیبت چیست؟

Posted on at


غیبت از جمله گناهان کبیره محسوب می شود و یکی از بد ترین اعمال می باشد که خداوند متعال آنرا حرام قرار داده است .غیبت از غیب گرفته شده وبه معنای اینست که در غیاب شخص مسلمان عیبش را بیان کردن، عیبی که دیگران آنرا بد ببینند واز آن آگاه شونددر حدیث شریفی حضرت محمد(ص) فرم.ده اند: اَنَّ رَسُو لَ اللهِ (ص) قَالَ:«اَتَدرُونَ مَالغِیبَه»؟..قَالُو: الله وَرَسُولُهَ أَعلَمُ.قَالَ: «ذِکرُکَ اَخَاکَ بِمَا یَکرَهُ». قِیلَ: اَفَرَأَیتَ إن کَانَ فِی أَخِی مَا أقُولُ؟ قَالَ« إِن کَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ فَقَدِاغتَبتَهُ وَ إِن لَم یَکُن فِیهِ فَقَد بَهتَّهُ».(رواه مسلم)


ترجمه : رسول الله (ص) فرمودند: آیا می دانید غیبت چه را گویند؟ صحابه درجواب گفتند: خداوند(ج) ورسولش دانا تراند. رسول الله (ص) فرمود: غیبت آنست که به برادرت چیزی را نسبت دهی که بد می بیند. از رسول لله پرسیده شد:" اگر در شأن برادرم آنچه که می گویم وجود داشته باشد؟ پیامبر(ص) فرمود:" اگر آنچه را که تو می گویی در برادرت وجود داشته باشد اورا غیبت کرده ای واگر وجود نداشته باشد به وی بهتان بسته ایاز اینجا معلوم می شود که غیبت از جمله بد ترین صفات بوده ودر دنیا وآخرت سبب بدبختی وازبین رفتن عزت و وقار انسان میگردد. بر ما مسلمانان که امت حضرت محمد (ص) هستیم لازم است که این صفت بد را ازخود دور نموده و یکدیگر را نیز از گناه وضرر های آن آگاه سازیم. ودر جامعه خویش با وحدت وبرادری زندگی نماییم . زیرا که غیبت باعث ازبین رفتن اخوت وبرادری، اتحاد واتفاق، صلح وآشتی دربین مسلمانان گردیده وجامعه را ازهر نوع پیشرفت وانکشاف باز می دارد. وسبب تنفر وبد بینی در بین انسانها می گرددوظیفه تمام ما مسلمانان اینست که در پی توهین وتحقیر یکدیگر نباشند وخود را به این گناه بزرگ آغشته نکنیم. و همچنان دردین مبین اسلام غیبت یک عمل نا روا است که خداوند(ج) در قرآنکریم هم در مورد اضرار آن تأکید بسیار نموده است ودرآیتی از سوره حجرات آمده است ( وَلَا یَغتَب بَعضُکُم بَضاً أَیُحِبُّ أَحَدُکُم أَن یَأکُلَ لَحمَ أَخِیهِ مَیتاً فَکَرِهتُمُوهُ وَاتَّقُوالله إِنَّاللهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ).


ترجمه: .بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ که شما از آن کراهت دارید پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر استانسان ذاتی است که هر گاه از اضرار کدام چیز آگاه شود از آن اجتناب نموده وکوشش می کند که دیگران را نیز از آن آگاه سازد. زیرا بنی آدم اعضای یکدیگر اند وبدی وگناه را به یکدیگر نمی پسندند. وهرگاه به مشکل هم دیگر مواجه شوند آنرا به صورت مخفی به یکدیگرشان می گویند. ودرغیاب همدیگرغیبت نمی کنند زیرا که هیچ کس علاقمند خوردن گوشت انسان نمی باشد. وتنها کسی که انسان را به غیبت کردن وادار می سازد شیطان است که در پوست انسان خزیده واو را تشویق به انجام این عمل بد می نماید واز همین لحظه به بعد تصمیم بگیریم که توبه نماییم وطلب مغفرت از خداوند(ج) نماییم


.        


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160