ما و گذر تاریخ

Posted on at


در طول تاریخ و گذر زمان، از زمان خلقت حضرت آدم و بی بی هوا و نسل های بعدی بشر تا به میلیونها انسان موجود امروز در روی کره خاکی ما آدم ها به هر شکل و نژاد که بودند با خلق اندیشه ها، ایده ها، افسانه، فلسفه ها، علم، تکنالوژی، تمدن ها، ترانه ها٬ سرود٬ شعر و موسیقی، نجوا ها و نوا ها ... برای دست یابی به آسایش رفاع و امنیت و برآورده شدن آرزو ها و خواسته های برخواسته از نیازمندی های جغرافیایی، عقیدتی، فرهنگی، نظامی و سیاسی خانواده ها و جامعه خویش در همرای و همنواهی با طبیعت بوده و خواهد بود.


نجوا ها و نوا های بشری به صورت های مختلف از احساس درونی جسم و روح و وجدان بشری خواهان انصاف، عدالت، حق و سهم داشتن در بهره گیری از نعمات بی گران طبیعت و عنایات خداوند بوده است.فکر و اندیشه انسان های بر جسته و والای بشر دوست در جوامع مختلف در ادوار تاریخ احساس و الهام انسانی خود را برای ایجاد ترویج و انکشاف حقوق انسانی، عدالت و داد خواهی را آرزو های بشری خویش در عقاید مذهبی، فلفسی و فرهنگی برای وحدت جامعه و بقای جامعه در استفاده از منابع بی گران الاهی و طبیعت بوده است.


در ذات و سرشت وجود انسان از خلقت تا به امروز نیرو های شیطانی و اهریمنی به طور دایم در حال جدار با نیروی های معنوی، پاکی و صداقت و بشر دوستی بوده و خواهند بود. طبیعت نفسانی بشر با آزمندی بی پایان در به دست آوردن قدرت حاکمیت زور اندازی و خواهشات نفسانی با زور و زر نیرنگ ذهن و اندیشه اقشار مختلف جامعه را به زنجیره های بهره برداری منافع شان بقا و تداوم حاکمیت شان بسته و با خواندن لالای های سحر آمیز و جادویی بر پشت مردم سوار بوده و خواهند بود.برای بستن دهان های نیازمند و سر کوب هر نوع حرکت و جنبش در طول تاریخ از ابزار نیرومند و برنده زهرابین مثل نژاد، قومین سمت و مذهب استفاده بی حد و مرزی نموده اند. و گاهی اگر این عوامل موثر نبوده از قتل و غارت و چپاول سر و تن و دارایی قشر های محکوم جامعه دریغ نکرده و نمیکنند.خداوند عاقبت ما در این سر درکمی ها به خیر کند


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Enayatullah/blog_post


عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160