ازدواج اجباری

Posted on at


ازدواج یکی از مهمترین نشانه های تکامل ایمان است. اندیشه و تفکر در آن علم بی انتهای خداوند را نشان میدهد. خانواده مهمترین نهادی است که ساختار جامعه را تشکیل میدهد؛ پس این خانواده است که میتواند هم تعین کننده یک جامعه ی خوب و آرام و هم اساس یک جامعه ناامن و نا آرام را پایه گذاری کند.


کشور عزیز ما گرچه از سالیان دراز بدین سو هدایات زیادی را برای مردم در مورد ازدواج داده است؛ اما بنا بر عوامل متعددی مثل عدم آگاهی مردم از دین و شرعیت اسلامی، عدم پابندی به احکام دینی و وجود رسم و رواج های گوناگون هنوز هم در جای جای این وطن زخم خورده بر خلاف نظر و رضایت دختران و پسران نابالغ عقد نکاحصورت میگیرد. که بیشتر قربانیان ازدواج های اجباری را قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنان تشکیل میدهد.ازدواج های اجباری پیامد های منفی و گاه جبران ناپذیری را بر پیکر اجتماع وارد میسازد. ازدواجی که بدون رضایت طرفین و از روی جبر و اجبار صورت بگیرد، هرگز سبب به وجود آمدن فضای تفاهم، محبت و دلسوزی نشده بلکه باعث مخالفت،کینه و دلسردی میشود؛ که در اخیر این نوع ازدواج ها منتج به فروپاشی کانون خانواده و پدیده طلاق میشود.ازدواج های اجباری برروی اطفال که نونهالان و غنچه های امید یک جامعه هستند نیز تاثیر بسزایی دارد.زیرا اطفال برای پرورش و بالندگی به تربیت سالم، محبت و صمیمیت نیاز مبرم دارند. پس اگر والدین در بین خود مشکل یا ناسازگاری داشته باشند هیچگاه قادر به بارآوردن فرزندان سالم و صالح نمیباشند؛ زیرا به دلیل ناسازگاری والدین و روابط سرد آنها و عدم وجود فضای تفاهم، عطوفت و مهربانی و برآورده نشدن نیاز های مادی و معنوی طفل از نظر روانی فردی ضعیف و ناتوان و دارای ذهن مغشوش وآشفته بار آمده که منتج به وجود آمدن یک جامعه ی ناسالم میشود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post


نویسنده: فهمیه حیدریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160