صادرات و واردات پایه اساس اقتصادی در یک کشور

Posted on at


صادرات و واردات از جمله فعالیت های مفید و اقتصادی در بهبود و انکشاف یک کشور است که واردات شامل انواع ضرورت های یک ملت و یا موادی است که مردم در یک جامعه به آن نیاز جدی دارند و صادرات عبارت از موادی اند که یک کشور از تولید آن کافی بوده و باقی مانده انرا برای برآورده کردن نیاز دیگران به کشور های دیگر صادر می کنند و صادرات و واردات دوفعالیت پیوسته به هم است که بدون یکدیگر در یک جامعه هزینه گزاف داشته و باید متقابل و پی در پی صورت گیرد بدین ترتیب یک کشور می تواند به فعالیت های همیشه گی ادامه دهد


 و اما در افغانستان کشوری که واردات آن زیاد تر از صادرات است، به این دلیل که مردم افغانستان و دولت در افغانستان به همین واردات کشور های دیگر متکی بوده و هیچ گاه نمی پذیرند که به خود کاری را انجام دهند و تنها کسانی که در افغانستان به فکر مستقل شدن هستند صنعت کاران و دهاقین اند که بدون در نظر داشت کمک دولت به این پیشه ادامه داده و تا اندازه یی به صادرات افغانستان کمک می کنند و اما واردات افغانستان شامل تمام موادی است که ما روزانه از آن استفاده می کنیم حتی گندم محصولی که بیشترین تولید را در افغانستان دارد باز هم آرد در افغانستان از کشور های همسایه وارد می شود و تا به حال افغانستان حتی از لحاظ زراعتی هم خود را اندکی مستقل نکرده است


 وبا وجود این همه یگانه محصولی که از افغانستان به اندازه زیاد صادر می شود نبات زعفران است که خوسبختانه  نبات زعفران در افغانستان در این اواخر مقام اول را گرفته است چون افغانستان بعضا مناطقی را دارد که برای کشت زعفران مساعد است و اما از لحاظ جیولوژیکی بنگریم افغانستان معادنی را دارد که در سطح جهان کمیاب است و اگر از آن استفاده شود افغانستان می تواند همانند کشور های پیشرفت کرده و با آنها هم شانه شود ولی به اثر بی توجهی دولت در این اواخر بسیاری از کشور های خارجی به معادن افغانستان دست درازی کرده که این خود یک کار غیر قانونی و غیر عادلانه است و برای جلوگیری از آن باید دولت هر چه عاجلتر تصمیم گرفته و با خروج این معادن در عرصه اقتصاد کاری را انجام دهدو برای خوب شدن و بهبود یافتن رونق صادرات در افغانستان اولا باید دولت مرز های افغانستان را به روی رفت و آمد کشور های بیگانه متوقف کند ثانیا با حمایت از پیشه وران و دهقانان به انها کمک کند تا به پیشبرد این فعالیت ها ادامه بدهند با خروج معادن کوشش کند واردات تیل و گاز را در افغانستان متوقف کند و با خروج مس عینک که از بزرگترین معادن در آسیای جنوبی است کوشش کند که بازسازی افغانستان را شروع کند به همین ترتیب با ساخت فابریکه ها در گوشه و کنار شهر واردات کالا ها جلوگیری کند تا مردم کشور ما شاهد روزی باشند که مواد مورد ضرورت آنها از طریق کشور شان تولید می شود
160