آینده سازان کشور و آموزش پایدار

Posted on at


در رفاه، آسایش و امنیت زیستن حق مسلم هر انسان میباشد. شهروندان عزیز افغانستان نیز که سالیان سال در کشاکش "جنگ های خانمان سوز" و از دست دادن عزیزان شان سپری گردیده و حال که در زمان حساس تعیین سرنوشت شان قرار دارند. و باید با درایت و دقت تمام زعیم آینده مملکت شان را تعیین کنند. با دنیایی از امید و آرزو و با اعتماد کامل دوباره به "پای صندوق های رای خواهند رفت" و آینده خویش را رقم خواهند زد.


جوانان افغان زمین آینده سازان فردای این مرز و بوم اند و باید با دقت هر چه تمامتر در قسمت انتخاب زعیم آینده خویش کوشا باشند. درین مرحله حساس زمانی برای آینده درخشان و فردای "با صلح و ثبات باید دست بدست هم داده و تصمیم اتخاذ نماییم."اوضاع نابسامان فعلی ترورها، حملات انتحاری، اختتاف و بخاک و خون کشیدن افراد بیگناه هزاران خانواده را داغدار نموده، که در همین راستا ختم های قرآن عظیم الشان بعلت ترور ناجوان مردانه آقای پوپل برادر یکتن از شاگردان لیسه گوهرشاد برگزار گردیده که از خداوند برای بازماندگان شان صبر جمیل استدعا داریم.


درین هفته شاگردان این لیسه در طول تمام هفته به مقاله نویسی پرداخته و به علت قطع بودن انترنت صرف مقالات شاگردان ویرایش گردید.


شاگردان مقالاتی تحت عنوان (عدالت اجتماعی، فواید سبزیجات و همدردی) را به رشته تحریر در آورده که اسامی (پروانه، نسرین, پلوشه و رویا) توانستند در راستای بهترین مقالات نامشان را ثبت نمایند.همچنان در لیسه گوهرشاد محفل اختتامیه یک باب تعمیر در صحن این لیسه برگزار گردید و تقدیر نامه هایی برای خیراندیشان و افرادی که در زمینه اعمار تعمیر همکاری نموده بودند اهدا گردید.


درین هفته خانم الهه محبوب بهمراه چندتن از مهمانان خارجی دفتر ناتو از لیسه گوهرشاد و کورس فلم انکس دیدن نمودند و مصاحبه هایی نیز با شاگردان این لیسه صورت گرفت.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


خاطره فاخرAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160