استاد مهربانی و ایثار مادر

Posted on at


"در سایه ئ مهربانی تو"          "بر پا شده این جوانی من"

"باشد به فدای یک نگاهت"                "عمر من و زندگانی من"

حضرت محمد سرور وسالار جهان می فرمایند:"بهشت زیر پای مادران است."م

مادر بهترین کسی است در زندگی که می شناسمش،ای کاش می توانستم توصیف مقام بلند والایش را کنم ولی افسوس که زبانم از وصفش عاجز امده است،چه طور وچگونه بگویم که مقامت بلند ترین مقام ها است و جایگاهت بلند ترین جای ها.چشمانت درخشنده ترین نورها است و دستانت لطیف ترین نرمی ها.

انقدر مهر، انقدر محبت و از خود گذری از خود نشان می دهی که انسان هیچ از زیر بار دین ومهربانی ات خسته نمی تواند. با پند ها، نصیحت ها و درس زندگی که می اموزانی گوش و چشم دل مان را به زندگی می گشایی و با اواز دل انگیزت روح مان صیقل می دهی، و صحیح و غلط دنیا را آشکارمان می سازی تا در لحظه لحظه ئ زندگی مان سربلند و سرفراز باشیم.

مادر ستون خانه است و چوکات خانواده را می سازد، و رنج و زحمت تمام اعضا را متحمل می شود، تربیت و تعلیم و بزرگ کردن فرزندان را وظیفه ئ خود دانسته؛ همچون وجیبه ای که شب و روز خلاصی ندارد تا بتواند فرزاندانی نیکو و راستکار را به جامعه ئ خویش تقدیم نماید. با فرستادن ایشان به مدرسه؛ با سوادشان ساخته تا فردای این ملت را با علم و دانش بسازند، نه با جنگ، ظلم و دشمنی، تا اباد سازند رخنه های ده ها سال گدشته را. افتخاری است که نصیب مان گردیده است که همچون مادرانی را کنار خود داریم.

مادر و پدر بزرگترین توفیق و هدیه ئ خداوندی بر ایمان هستند، باید قدر ایشان و زحمت های ایشان را بدانیم و قدر دان و ممنون شان و دست بوس شان باشیم و انقدر در زندگی مان برای شان ارزش قائل شویم، که در روز حشر نزد خدای و پیامبرمان شرمنده و سیه روی نباشیم.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post

ملیحه عمادی

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160