جایگاه نماز در اسلام

Posted on atکلمه نماز {الصلاه} به معنای دعا میباشد در شریعت به عبادت مخصوص دارای قیام و رکوع و سجود همراه با دعا ونیایش به در گاه خداوند(ج) را گویند.


نماز رکن دوم اسلام است.فرضیه نماز روزانه پنج بار رابطه مومن رابا پروردگارش بر قرار میکند


.


فریضه نماز درهیچ حالت قابل ترک و فرو گذاشت نمیباشد اینجاست که قرآنکریم حتا میان معرکه وجنگ بر پای فرضیه نماز را حتمی دانسته طریقه اعدای آن را بیان داشته است زیرا فریضه نماز به مثانه سلاح مومن درمیدان جنگ و معرکه میباشد


.


از همین رو یاران پیامبر گرامی اسلام مومنان راستین با این سلاح وارد جنگ کرده و بر دشمنان شان قالب میشدند.


احکام سفر،مشروعیت قصر نماز، چگونگی ادای نماز در حالت خوف و خطر، فرضیت اوقات نماز و احکام دیگری میباشد.


که در همه این حالات پابندی مومنان را به عبادت خداوند(ج) و ادای نماز،وقت شناسی واستفاده خوب از وقت و جدیت در کار شان را نشان میدهد


.


 


ز ثروت سركش و مغرور ومستم


دل خود را به دنيا سخت بستيم


به ظاهر اسم ما باشد مسلمانولي پول و دِرهم را مي پرستيم


خدا را وقت سختي ميشناسيم


به هنگامي كه در ترس و هراسيم


چو سختي و مصيبت بر طرف شد


خدا را غافليم و ناسپاسيم


اجل نزديك گشت و راهمان دور


اجل را نيست مانع ثروت و زور


تو خود را از درون پاكيزه گردان


كه خواهد رفت زودي بوي كافور


دم آخر كه وقت رفتن ماست


جدايي از همسرو فرزند و دنياست


زمان غربت است و ترس و وحشت


زمان خواب روي شانه ي راست


به زير خاك و گل يا رب چه سازم


به سوي توست اين دست نيازم


به رحم و عفو خودبر من نظر كن


كه ناچيز است ركعات نمازم
About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160