ویژه گی های یک فرزند خوب

Posted on at


بهترین فرزند فرزندیست که مطابق با اصول دین اطاعت و احترام پدر و مادرش را نماید ، دین اسلام برای پدر و مادر جایگاه بلندی داده است و بر ماست تا جایگاه آن ها را ارج گذاشته و به آنها احترام داشته باشیم و هرگز باعث آزار آنها نشویم چرا که آنها بیشتر از هر کس و هر چیز کمک کنندهء ما میباشند


 


مادر و پدر هستند که ما را از اوان کودکی راه رفتن ، نشستن بر خاستن ، حرف زدن ، تربیت و فراهم نمودن تمام نیازمندی های ما را به دوش دارند ، آن ها هستند که در غم و خوشی ما شریک هستند ، خوب و بد ما را آنها میدانند و ما را رهنمایی میکنند


 


فرزند خوب کسیست که یار و یاور مادر و پدرش باشد خصوصاَ در هنگام پیری و نا توانی آنها را کمک نماید ، هرگز آنها را تحقیر و توهین نکند و به گفته ها و کارهایشان احترام بگذارد و هرگز در مقابل هر حرف شان اوف هم نگوید ، از آنها مواظبت کرده و تا آخر عمر شان مانند گل از آنها مواظبت نماید


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/222546/222546About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160