فیلم انکس و پیشرفت های من

Posted on at


فیلم انکس طوری که همه ی شما با نام آن آشنایید,یکی از سایت های اجتماعی است که تازه گی ها کاربران زیادی را به خود جذب نموده است.این رسانه ی اجتماعی متفاوت از دیگر رسانه های اجتماعی گزینه و راه حلی است برای پیشرفت کسانی که در جستجوی موفقیت های روز افزون هستند.با برقرار کردن رقابت بین کاربرانش همواره بر تلاششان افزوده و نیز برای ارتقای سطح علمی کاربرانش نیز مفید واقع گردیده است


.


سال هاست که مردم افغانستان جز جنگ چیز دیگری را نظاره گر نبوده اند,آن ها دیگر با صدای ترسناک توپ و تفنگ عادت کرده اند هر روز متفاوت از روز قبل با صدای جدید از خواب برخاسته و هرروز نیز یک نوع دلهره و وحشت در دلشان ظاهر میشود..حال زمانی رسیده که با تمام این مشکلات به مقاله برخیزند زیرا حال سلاحی با  با ارزش تر از توپ و تفنگ در دستان جوانان این سرزمین است با قلم خویش میتوانند به اوج قله  های ترقی و پیشرفت برسند و من نیز در جستجوی پیشرفتی هستم که بتوانم مشکلات زیادی را حل نمایم.از زمانی که آغاز به نوشتن در رسانه ی اجتماعی فیلم انکس نموده ام,همواره استعداد های نهفته در وجود خویش را یافته ام و یکی از این استعداد های نهفته ام  علاقه مندی من به نوشتن.روزانه با مشکلات زیادی رو به رو میشدم که دوست داشتم در رابطه با آن بنویسم و حال با مهیا شدن این زمینه میتوانم تا برا دانش خود بیافزایم و با به اشتراک گذاشتن دست نوشته ها و موضوعات خویش  در دیگر رسانه های اجتماعی بر امتیازات خویش بیافزایم.یکی از فواید فیلم انک این است که برای قدر دانی از زحمات کاربران خویش  برای شان امتیازات مالی میدهد و این خود یکی از دلائلی استکه هماره مردم را به خود جذب میکند.فیلم انکس و هم چنین دیگر رسانه های اجتماعی برای به وجود آوردن ارتباط بین مردم در هرگوشه و کنار دنیا بسار مفید میباشنند.این ارتباط فاصله و مسافت را از بین برده و تمام این ها را باید قدر دان شبکه های اجتماعی بود.About the author

160