از تعلیم تا تربیت

Posted on at


تا آنحایی که همه ما میدانیم که تعلیم و تربیت چه نقشی در زنده گی ما بازی میکند اصلاً میتوان گفت که تعلیم تربیت جزء از وجود ما بوده و زنده گی شخص را می سازد اهمیت دانش و معرفت اولین گامیست که همه میتوانند به آن نزدیک بشوند و به وسیله همین، زنده گی خو را تغییر بدهند و یا میتوان گفت اولین پله و یا قدمیست که برای زمینه سازی بر هیچ کس پوشیده نیستتعلیم تربیت چیزی است که هر شخص میتواند به آن دست یابی پیدا نماید فقط اینکه مقداری خود را زحمت داده و مغز خود را به کار بیندازند. دین مبین اسلام به تعلیم و تربیت تاکید زیادی داشتند. اسلام بر تعلیم و دانش تمرکز داشته است چرا که این تعلیم و تربیت است که در های روشن را بر روی همه باز نموده یعنی تعلیم و تربیت مانند چراغیست که اول چهره انسان، خانواده و بعد جامعه را روشن میکند


.


دانش یکی از مهارت های ضروری که همه به آن واقعا نیاز دارند میتواند جهل، نادانی و تاریکی ها را از بین برده راه درست را در پیش روی انسان بگذارد. در های بسته تاریک را باز مینماید به انسان عقل، شهور وفهم بخشش مینماید تا در مقابل مشکلات زنده گی قوی باشد به انسان می فهماند که چگونه زنده گیکند و راه بیرون رفت از مشکلات و درد های را برای انسان رهنمایی میکند


.


تعلیم و تربیت تنها و تنها کسب کردن دانش نیست،بل مهارت های زنده گی کسب سعادت زنده گی و چراغ خوشبختی ها را نیز در زنده گی ما می افزوند.


انسان توانسته است که از روز های اول زنده گی به آن دست یابد معرفت های به خود بیفزاید که میتواند خود و آن را یکجا کند و از خود چیزی بهتر و زیاد تری بسازد و اگر همیشه در کنار هم باشیم میتوانیم سعادت زنده گی را نیز همراه خود داشه باشیم


.


تعلیم و تر بیت از روزی که بر زنده گی انسان قدم می گذارد زنده گی آن انسان دگر گون میشود بناء شخصیت مینماید افق نگاه شان متفاوت خواهد شد خود را اصلاح می سازد آرمان های خود را بالا می برد و می تواند آنها را برای خود بال های قوی درست کرده یعنی اینکه بالی که توسط آن میتوند در جامعه همیشه با سر بلند راه برود و در زنده گی با سعادت و خوش پرواز نماید


.


تعلیم و تربیت پهناور انسان است میتواند آن را بقل کند و در آغوش گرم خود گرفته و بر انسان تاکید منماید که توسط آن خوشی، معرفت و زنده گی راحت را بدست آورده میتوند. این یک حقیقت است که این ها را میتوتنیم داشته باشیم وقتی که دانش داشته باشیم


.    About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160