استعداد یک عنصر خدایی در وجود انسانها

Posted on at


استعداد یک عنصری خدا دادی است که در وجود هر انسانی نهفته میباشد. این عنصر به گونه های متفاوتی و با ظرفیت های مختلف در وجود هر انسان مشاهده میشود.اگر متوجه شویم هر کس در یک کاری استعداد خاص از خود نشان میدهد مثلا بعضی اشخاص در سخنرانی استعداد فوق العاده یی دارند فصاحت و بلاغت زبان آنها آنقدر زیاد است که توسط گفتار خود یک شهر و دیار را کنترل میکنند٬ مثل پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که با تبلیغ دین مبین اسلام مردم چندین شهر را به دین اسلام مشرف ساخت. بعضی اشخاص به کار های تخنیکی، تکنالوژیکی و انجینیری از خود استعداد خارق العاده نشان میدهند، کار های را انجام میدهند که میتواند باعث ترقی جهان شود و استعداد آنها به اندازه است که عقل انسان از را متعجب میسازد و میتوانند بزرگترین اختراعات را داشته باشند.

و به همین قسم بعضی اشخاص به نجاری،آهنگری، زرگری، زراعت و کشاورزی،آشپزی، کمپیوتر،نویسنده گی و غیره غیره بخش ها از خود استعداد نشان میدهند. شاگردان مکتب هاتفی از جمله اشخاصی هستند که به درس خواندن و نویسنده گی استعداد زیادی دارند و همیشه مقالات زیبا و پور محتوای را مینویسند. آنها در هفته گذشته مقالات خوبی را با عناوین مختلف و زیبا نوشتند٬ و در پهلوی آن همه روزه دروس مکتب و دروس صنف فلم انکس خود را پیش بردن و موضوعات جدیدی را در باره فلم انکس و بلاک چیین فرا گرفتند.

بعضی اشخاص همیشه به خود تلقین میکنند که ما استعداد نداریم و نمیتوانیم از خود خلاقیت نشان دهیم، که این تفکر آنها از لحاظ روان شناسی به کلی اشتباه بوده و سر تا سر به نقص آنها تمام میشود. خداوند متعال هیچ بنده خود را بدون استعداد خلق نکرده برای هر انسان استعداد خاصی را داده است که این استعداد به خود بنده تعلق دارد که چگونه رشد میدهد و از ان استفاده میکند.و باید به این جمله که هیچ کس را خداوند بدون استعداد خلق نکرده است یقیین کامل داشته باشیم.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post

فروهر اسفزازی

http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post

 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160