برنامه فلم اگزمر, منابع تجدید پزیر برای تجارت و آموزش پایدار در افغانستان و آسیای مرکزی

Posted on at


مدیر خلاق فلم انکس ایرن گلفادن  در نشستی با گرد آمد تا در مورد چگونگی تولید داستان فلم گفتگو کند.


ما میخواهیم تا از دانش آموزان آفغانستان و دیگر کشورهای در حال توسعه بیاموزیم که چی در فکرهای خلاق شان میگذرد و برنامه های رسانه اجتماعی را در آنجا انجام دهیم.


دیدگاه فلمساز مارک کاکزویسکی را بخوانید. اجازه دهید بیشتر توضیع دهم. فلم شبکه  در سال 1999 پیش از اینکه فیسبوک تاسیس گردد به بازار آمد. 


به اساس آنچه که میفهمیم داستانها واقعیت را پیشنینی میکنند و در نتیجه زنان جوان و دانش آموزان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان دیدگاه های خود را در قالب داستان و فلم مستند بیان میکنند.


راه سریع بسوی موفقیت وجود دارد, وظیفه ماست تا ابزار لازم را فراهم کنیم.


این ابزار عبارت اند از : بلاگ, مقاله و فلم نامه های حرفه ای به زبان مادری دانش آموزان و انگلیسی.


برای من جهان از هرات افغانستان شروع میشود. با دسترسی و آشنایی به ابزار رسانه های اجتماعی مانند تویتر و سی سا دانش آموزها از ما می آموزند و من از آنها می آموزم و با همدیگر برنامه های جدید را خلق خواهیم کرد.طوریکه ما در ایتالیا زبانزدی داریم که یک دست دیگری را میشورد و هردو صورت را.


درک واضح از صنعت پخش آنلاین فلم و تبلیغات در اینکه در کجا باید پخش کرد و تجارت پایدار را با درآمد تبلیغات ایجاد کرد.


دسترسی به فلم سازهای ماهر مانند فلمبردارها, فلم نامه نویس ها, و ویرایشگران فلم برای اینکه از آنها بیاموزیم و برنامه های جدید را باهم کار کنیم.فلم انکس چهار هزار فلم ساز ثبت شده دارد و در برنامه اگزمر پنج هزار دانش آموز دختر از افغانستان منتظر اند که خلاقیت های شانرا به نمایش بگزارند.
About the author

160