زنده گی با همه رنج هایش زیباست

Posted on at


انسان برای داشتن یک زنده گی خوب تلاش های بی دریغی میکند,زنده گیی که گاه مملو است از غم ها و گاه سرشار از خوشی ها,و همین مشکلات و سختی هاست که انسان را قادر میسازد تا در برابر مشکلات دیگری که در مقابلش قرار میگیرد ایستاده گی کند,یکی از ویژه گی های مهم بشر این است که هماره در زنده گی خویشتن در جستجوی به دنبال تغییرات و تنوعات هست و سعی میکند تا خود را به زنده گی ثابت عادت ندهدزنده گی را باید هذگونه که است قبول داشت,با شادی هایش شاد بود و با غم هایش غمگین,و در هر صورت شکرگزار خداوند بزرگ بود,باید سپاسگذار خداوندی بود که هرگونه آسایشی را در اختیار بشر قرار داده است و به انسان یکی از مخلوقات خویشتن لقب اشرف مخلوقات را نهاده است,انسان هم باید در برابر تمام این سختی ها و ناملایمتی ها مقاوم باشد و در هنگام گذر از تاریکی ها و سختی های زنده گی تنها و تنها از خداوند خویش یاری و مدد جویدخداوند با هرگونه سختی که در مقابل انسان میگذارد,بنده گان خود را در هر امتحان میسنجد و اوست که همواره به در کتاب آسمانی خویش صبر و شکیبایی را به بنده گان خود توصیه نموده است و به راستی است "ان الله مع الصابرین"همانا خداوند با صابران است,و همین جاست که به زیبایی و معنا و مفهوم سوره ی "و العصر "پی میبریمهدف زنده گی رشد کردن و شکوفا شدن است,و تا جایی که میخواهی پرواز کنی,پس آنقدر باید کوشش نمود تا برفراز قله های بلند موفقیت گام نهاد,زنده گی را با همه رنج هایش باید پذیرفتAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160