مطالعه و آموزش پایدار

Posted on at


این بار بر این شدم تا سراغاز سخن را از یکی از نکات و نقطه های مثبتی که زمینه ئ پیشرفت و ترقی و گام برداری به پله های موفقیت را مساعد می سازد اغاز نمایم. آنچه برای دستیابی به اهداف زندگی مان همچون رهنمایی مشعل به دست کنارمان ایستاده است.


از مطالعه هر چه بخواهیم بهتر بگوییم و بیشتر بگوییم ولی قادر نخواهیم بود تا موثریت والایش را ان گونه که هست بیان نماییم، ولی از طریق همین مطالعه است که انسان می تواند به خزانه ئ تجربیات دیگران، گنجینه ئ یک عمر زحمت و تلاش دیگری؛ به راحتی یک کتاب در دست گرفتن و لحظات اندکی از ثانیه شمار زندگی را سپردن، می توان دست یافت، جاهای که محال است یک انسان بتواند در این دنیای عظیم و پیچیده،غرق در عالمی از موضوعات و مطالب همه چیز را اموخت، و کجاست ان همه عمری وفادار و پایدار.


 


با مطالعه است که انسان می تواند نداشته هایش را بدون تجربه کسب نماید، می تواند از تمام انچه در این زمانه می گذرد اگاه شود، می توان خود را به شخصی حلیم مبدل ساخت، می توان راه حل بسیاری از مشکلات وجواب بسیاری از سوالات ذهن و زندگی را یافت، می توان هدف گرفت و حرکتی محکم کرد و گامی مستحکم تر برداشت، گامی برخواسته از علم و اگاهی. با همین مطالعه نیز می توان مشاوری بر دیگران شد و بر گوشه ای از زخم های ایشان مرهمی شد.دختران جوان وبانوان انکس در مکتب ملکه جلالی اکنون به این باور رسیده اند و به ارزش واقعی مطالعه پی بردند، در مورد مقالات ایشان می خوانند ومی گردند تا هر چه بهتر بنویسند، چرا که حال تمامی انها با محیط فیلم انکس اشنا شدند با بلاگرانی که در صفحات اول فیلم انکس بودند وبا نوشته های ایشان اشنا شدند ومی خواهند مثل انها عظیم و بامعنی بنویسند، در رابطه با موضوعات مختلف بنویسند.ایشان در این هفته همگی در شبکه ی جی میل برای خود حساب ساختند و انرا با تمام اجزایش اموختند و هم چنان رسانه ئ اجتماعی فیلم انکس با تمامی نکاتش اموختند،البته تجربه جالبی و دلچسبی داشتند و بانوانی مثل ازیتا٬ ساغر و فهیمه زیبا نوشتند.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160