عالمان روشنی این دنیا هستند

Posted on at


 


عالمان کسانی هستند که دربار علم و دین معلومات زیاد دارند و آنها خیلی آدم های روشن فکر هستند آنها بهترین چیزها را می داند که ما  نمیفهمیم پس بر ما لازم است تا با این عالمان بنشیند تا آنچه که نمیدانیم بفهمیم و خود را از کارهای خیر این دنیا و آن دنیا  با خبر کنیمما مسلمان هستیم و باید دین اسلام را بشناسیم تا به دین خود پایدار بمانیم و یک مسلمان کامل باشیم تا خداوند


بزرگ از همی ما راضی باشد و بهشت را جای ما بسازد همی ما آرزوی این را داریم که بهشت جای ما باشد ما می توانیم با سخنان عالمان یا بزرگان  خود را به بهشتی که همیشه جاودان است برسانیمبعضی اشخاص در این دنیا به خاطر که چیز از اسلام نمیدانند کارهای انجام می دهند که بر خلاف شریعت اسلام است و خود را گنهکار می کند و جهنم را جای خود می سازند پس این اشخاص باید با بهترین عالمان نشت و بر خاست کنند تا از دین اسلام با خبر شوند و وجود خود را از همه گناه ها پاک کنند و زندگی خود را از سر شروع کنددر این دنیا همی ما با وسواس های شیطان زندگی می کنیم  و خود را گناه کار می کنیم  شیطان با وسواس های خود ما را از دین اسلام می کشاند و ما را به بدترین جاها می کشاند بیایم با کلمات قرآن پاک شیطان را از خود دور بسازیم  و دیگر نگذاریم که ما را فریب بدهد شیطان است که می خواهد ما را از خدای بزرگ دور بسازد و جهنم را جای ما بسازبیایم با بهترین عالمان نشت و بر خاست  کنیم تا به ما فایده برسانند و ما را از آتش سرخ جهنم نجات دهند و آنچه که ما در بار دین اسلام می دانیم به دیگران هم بگویم تا خداوند هم از ما وهم از کسانی که از ما می شنوند راضی باشدAbout the author

160