سرزمین گنجینه های پر بها

Posted on at


افغانستان سر زمین گنجینه های جواهرات گرانبها آسیا در جهان شناخته شده کشور عزیز ما در طول قرن ها در ادوار مختلف تاریخ مورد هجوم و حمله قدرت های مختلف قرار کرفته، و هر یک برای به دست آوردن این گنجینه ها و تاراج ثروت های طبیعی و خدا داده ما لشکر کشی ها نمودند، قتل و کشتار بی رحمانه از صاحبان و مدافعان شجاع این مرز و بوم ها به راه انداختند و سالیان طولانی جنک و نا آرامی ها برای تصاحب این منابع با ارزش ادامه یافته.سنگ های با ارزش جواهراتی ما بیش از 3 هزار سال در تمدن های آشور، بابل، سومری، مصر، کلده و آتن در بین طبقات حاکم و اشرافی، هواخواهان و خریداران زیادی داشته که برای استفاده در تزهین زیورآلات امپراتوران، سلاطین و طبقات ثروت مند رایج و شهرت به سزای داشته، خصوصا لعل، یاقوت، لاجورد و زمرود بدخشان و پنجشیر در وسایل تزهینی و زیورآلات شاهان مغلی، تیموری، خلافای عرب، شاهان و حاکمان محلی افغانستان به مقدار و تعداد قابل توجه مورد استفاده قرار کرفته، و در حال در موزیم های معروف دنیا و بازار های خرید و فروش جواهرات در سطح جهان ما شاهد موجودیت این جواهرات میباشیم.از یاقوت معروف شهزاده در تاج ملکه انگلیس تا یاقوت تیموری در سلسله شاهان مغلی و هزاران دانه و پارچه یاقوت و زمرد چپاول شده و بغارت رفته در طول 35 سال اخیر توسط قدرت مندان و حاکمان بومی و تجاوز گران خارجی از این گنجینه ها ادامه دارد.


آرزو و امید ملت نجیب و بردبار افغانستان از حکومت انتخابی مردم آن است که بر علاوه حفاظت و جلوگیری از چپاول این ثروت های ملی و مردمی در راه بهره برداری و انکشاف این معادن اقدامات عاجل و موثر نموده و سرمایه ملی و متعلق به همه افغان ها را تامین امنیت و مورد بهره برداری قرار دهند. و روح بزرگ مردان پر افتخار و شهیدان کمنام این کشور را شادی و آرامش ببخشند.چقدر تاثر آور و غم انگیز است که گروه های فرست طلب و غارت گر سرمایه ملت به فقر نگهداشته را بدون هراس و وجدان بشری حیف و میل خود و وابسته گان خود نموده اند، در حالی که صاحبان اصلی آن محتاج لقمه نان خشک، بدون سرپنا و امکانات اولیه زندگی بر سنگ پارچه ها و کرد و خاک این گنجینه ها نشته اند، و شب را به آرزوی فردای با سعادت سپری نموده اما در آغوش فقر و ناداری میمیرند. اینک همه ما دست دعا به درگاه قادر متعال برداشته تا این ذخایر گران بها را از چپاول معفوظ و مایه زندگی و رفاه صاحبان واقعی اش به همت مردان وطن پرست و حکومت مسوول با عزت حفاظت و صیانت نماید.آمین یا رب العالمین


نوت: در صورت تقاضای خوانده های محترم مطالب بیشتری را خدمت شان آرايه خواهیم نمود.


والسلام160