مصاحبه چند تن از بازیکنان در مورد آینده کشور...

Posted on at


 


24 جوزا روز انتخابات است در افغانستان همه این بیم را دارند که چه کسی رییس جمهور خواهد شد و آینده کشور به دست چه کسی خواهد افتاد.


خواهش تمام مردم از رییس جمهور آینده اینست که در نخست صلح,رفاه و آسایش سراسر کشور را فرا بگیرد.هر شخص در هر رشته ای که ایفای وظیفه میکند آرزو دارد در همان رشته پیشرفت کند مثلأ یک معلم میخواهد که رییس جمهور آینده مکاتب زیادی را تأسیس کند یا یک داکتر میخواهد که شفاخانه های زیادی ایجاد شود و یا هم محصلین و شاگردان مکاتب که قرار است فارغ شود میخواهند که رییس جمهور آینده پوهنتون های زیادی را برای محصلین آینده اساس گذارد همه به هر طریق خواسته های خود را از رییس جمهور آینده تقاضا میکنند تا برآورده شود.


امروز میخواهم مصاحبه ورزشکاران را که از رییس جمهور آینده خود میخواهند بدانیم چی است.


تمنا احمدی یکی از والیبالران مکتب سوریا است وی میگوید من از رییس جمهور آینده میخواهم که در مکتب ما میدان های ورزشی خوبی را تأسیس کند تا ورزشکاران بتوانند که به صورت بسیار خوب تمرین کنند.و یا مصاحبه یکی از ورزشکاران فوتبال را در رشته فوتبال میشنویم:مونا امینی یکی از بازیکنان تیم فوتبال استقلال است مونا میگوید من 10 سال سن دارم و صنف هفتم میباشم من هنوز کوچک هستم برای ری دادن اما از فامیلم میخواهم که ری بدهند تا آینده من تأمین شود.مونا از رییس جمهور آینده میخواهد تا صلح را در کشور بیاورد و شرایط ورزش کردن را برای ورزشکاران بخصوص برای بانوان فراهم سازد تا پدرم بتواند از حق خود و من دفاع کند و تیمی را تمرین دهد که واقعآ شایسته استعداد اوست از رییس جمهور میخواهم که یک فضای پر از عدل و انصاف را فراهم کند تا تیم دیگر حق تیم و هم تیمیانم خورده نشود از رییس جمهور میخواهم میدان های سبز و پر از امنیت را درست کند تا بانوان بتوانند بدون هیچ ترس و حراسی به ورزش کردن خود ادامه بدهند و باعث افتخار کشور و خوانواده خود گردند.


به انتخابات چیزی نمانده است در دل های همه شور,هیجان و ترس است که چه خواهد شد.


نویسنده:اسما ابراهیمی160