حماسه 24 حوت

Posted on at


 

در تاریخ 24 حوت 1357 هرات باستان شاهد قیام حماسه آفرین ده ها هزار انسان  پاک وسر برکف وشهادت بیش از25 هزار فدایی راه حق بود. درآن که دشمنان دین و وطن این فروخته شده گان وابسته به اجنبی پلانهای ناجوانمردانه اسارت بنده گی را میکشیدند ونا بخردمندانه مردم مومن مارازیر شکنجه های روحی وجسمی به جرم خدا پرستی شهید میساختند، مجاهدین راه حق  وسر سپردگاه راه آزادی وطن کمر همت بستند ودر مقابل خونخوارترین دشمنان دین و وطن قیام کردند . آنطرف جبهه مدرنترین هواپیماهای غول پیکر،هلیکوپترهای ضد مرمی،تانک های زنجیرار،توپهای جدیدالاختراع که برای اولین بار در گیتی به آزمایش  گذاشته میشد واین طرف جبهه مردم پا برهنه،با شکم گرسنه،دست خالی، اما قلب مملو ازایمان ، ثابت قدم وپایدار،مصمم وبا اراده قرار گرفته بودند. مردم شجاع ودلیر هرات که تجاوزهای  جاهلانه  فروخته شده گان کفر والحاد وابسته گان اجنبی کاسه صبرشان رالبریز ساخته بود

 

 

،صبگاهان روز پنجشنبه 24 حوت 57 تن تعظیم و تسلیم به درگاه ایزد متعال فرود آورده پس از ادای نماز بامداد راه جهاد مقدس را پیش گرفتند درآن لحظا تی که نور خورشید کم بیش از پشت کوه پایه ها بلند میشد واشعه طلایی اش روی امواج هریرود صفحه حماسه آفرین بر تاریخ بشریت مینگاشت سر سپردگان راه حق وآزادی با عزیزان وداع کرده واز دهکده ها بسوی شهر شتابان شدند. گذشته بیرق بشر راهم آغوش به نعره های  ملکوتی الله واکبر به پیش میبردند، چنین  آوازهای مردانه  که ازاعماق قلب مردم  مومن ما بر میخواست در سواحل هریرود ودامنه هایالله واکبر وسفید کوه چنان میپیچید که منارهای عهد تیموریان وبرجهای قله های اختیاردین را به لرزه در آورده بود وآن شیفته گان  صراط المستقیم  عاشقان وفادار خدا(ج) ومحمد(ص) ازشوق وصل حجله مقدس شهادت چنان مستانه وعاشقانه ندای ملکوتی الله اکبر سر میدادند که قلب دشمنان اسلام را درهم میشکافت  قیام آغاز شد ودفاتر دولتی یکی پی دیگری به تصرف وکنترول قیام کننده گان در آمد ده هزار محاسبه بروی جاده ها نعره الله اکبر میکشیدند و به پیش میرفتند صاحب منصبان وعساکر مسلمان در فرقه 17 هرات شده با پیوستن به مردم دشمنان را سرکوب کردند. مدت چند روز تمام ادارات دولتی اعم از ملکی و نظامی به کنترول مجاهدین  و مردم مسلمان بود

 

 

 

 

 

دیری نگذشت که دشمنان سوکند خورده ملت ما این نوکران کرملین با استفاده از طیارات بم افگن وتانک های غول پیکر از طریق زمین و هوا ملت مقاوم  ویکپارچه ما را به رگبار مسلسل وبم بستند که در یک روز به تعداد 25 هزار از قیام کننده گان اعم مردوزن پیر و جوان وطفل به شهادت رسیدند.روح شان شاد ویاد شان گرامی باد قیام واهدی خون 25 هزار شهید هرایتان شعار در24 حوت 1357 سر آغاز رستاخیز عظیم اسلامی در کشور گردید.About the author

farhangiz-ziaee

Farhangiz Ziaee was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160