معلم

Posted on at


 


واژه معلم یعنی چه آیا تنها مقدس بودنش کافیست ؟


معلم همان میوه ایست که تمام خلق بهره اش را خواهند برد خزنده و پرنده و هر جنبنده ی روی زمین چرا که معلم است که تعلیم داده است اولاد نبی را او تعلیم وتربیه را آموخت برای تمامی انسان ها تا به کرامت انسانی خود برسند وخداشناسی را رونق بخشید گر معلم نبود خدارا نمی شناختیم این اشرف مخلوقات نمی شدیم برعلاوه تمامی این هاخداوند مقام معلم را گرامی داشته سرور کاینات فرمودند هر کس که به اندازه ذره ای کوچک مرا تعلیم داد معلم من استو مقامش را گرامی خواهند داشت معلم تنها سخن از ادب و خداشناسی نمی زند او راه و روش زنده گی و بلکه راه های که خود را بشناسیم ودر جامعه زنده گی کنیم را برای تمامی اولاد آدم می آموزاند و معلم آنکه نیست که خواندن و نوشتن را بیا موزد بلکه هر آن کس که به انسان پند دهد چه آن پند به نفع باشد یا به ضرر پند دهند معلم است چرا که او هم خوب وهم بد را می آموزاند


چنانچه بزرگی را گویند (ادب از که آموختی گفت از بی ادبان همه در تعجب خیره می نگریستن واو گفتند هر آن عملی را که در نزدم از دیگران بد پنداشته می شد را من پند بد خود دانستم و از انجامش خود داری نمودم ) معلمی آن وظیفه مقدس و پاکی است که در های بهشت را می گشاید معلم مادر دوم هر انسان است چرا که در کنار تعلیم تربیه را هم می آموزاندو تنها کسی است که قوانین داخل شدن به اجتماع و راه و روش زنده گی سالم را یاد می دهد او بار اول قلم را در دستانمان گذاشته ونوشتن را می آموزاند او تنها کسی است که بار اول خواندن را به ما می آموزاند و این معلم است که کودکی کوچک ونادان را به مقامی بالا رسانده و او را تقدیم جامعه می نماید و جامعه انسانی پایه جامعه اساسی را محکم می دارد پس باید معلم را فرشته ای زمینی دانست و مقامش را زرین ترین مقام دانست یاد تمامی معلمان گرامی .
About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160