رمضان ماه مهمانی خدا.....

Posted on atخداوند ج برای آزمایش نفسانی بندگانش ماه پر فیض و برکت رمضان را برگزید تا از این طریق بندگانش را بیشتر به شکر گذاری از نعمات الهی وا بدارد.


درین ماه مخلوقات خداوند با تحمل تشنگی و گرسنگی از اذان صبح تا اذان شب روزه گرفته و به طاعت و عبادت خداوند میپردازند و ازین طریق از دل اشخاصیکه به علت فقر همیشه سر شان گرسنه و تشنه بر بالین میگذارند خواهند آمد.در ماه مبارک رمضان تمام مسلمین جهان که روزه بالایشان واجب گردیده باشد برای مدت یک ماه روزه گرفته و از خوردن و آشامیدن تا زمان معیینه , دروغ گفتن و غیبت پرهیز مینمایند.


همچنان درین ماه پر فیض و برکت مردم کمک های نقدی و مالی اعم از مواد خوراکی , پول نقد , لباس را به عنوان سرسایه و ذکات برای فقرآ کمک نموده و ازین طریق دل خانواده فقیری را شاد نموده و در نزد خداوند اجر و ثواب نیز کسب مینماید.این ماه را بنام ماه مهمانی خدا مینامند چون درضیافت افطار مردم با چیدن سفره های رنگارنگ و از اینکه توانسته اند از صبح تا شام با تحمل گرسنگی و تشنگی در نزد خداوند ازین امتحان الهی سربلند بیرون آیند از خود پذیرایی میکنند.


با خوردن یک گیلاسآب در موقع اذان شام و افطار نمودن به لذت واقعی آب در زندگی بیشتر پی خواهیم برد و شکرگزار خداوند خواهیم شد.اکثراٌ مردم در موقع افطار سفره هایشان را با چیدن غذا های مفید و صحتمند می آرایند مانند: خرما , نوشیدنی های سرد , سبزی خوردن ,نمک ,سوپ , هوسانه های رنگارنگ , جلبی , پشمک و ......ماه مبارک رمضان بهانه ایست برای تجمع هر چه بیشتر مسلمین در مساجد و برگزاری نماز های تراویح و عبادت هر چه بیشتر الله پاک .


بعد از ختم این ماه و اینکه مردم موفقانه ازین آزمون الهی سربلند بیرون آمدند سه روز را بعنوان عید سعید فطر تجلیل نموده و همه اقوام و دوستان به منازل یکدیگر رفته و این کامیابی را برای یکدیگر تبریک عرض نموده و با چیدن شیرینی ها و میوه های متنوع از یکدیگر پذیرایی میکنند.


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160