تاثیرات کارتون بالای اطفال

Posted on at


 


اطفال مانند گل های هستند که نیاز به مراقبت دارند تا ثمرخوب بدهند وزیباتر شوند .واطفال معصوم ترین ولطیف ترین روحیه را دارند باید خیلی مراقب بود تا صدمه نبینند چرا که با کوچکترین بی پروایی وسهل انگاری صدمه های جبران ناپذیری بوجود می آید .


از آنجای که اطفال وکودکان به بازی وسرگرمی علاقه خاص دارند واین یک امر طبیعی بوده وآنها را سرگرم نگهمیدارد .همواره بازی های کودکانه مروج هست وهمه ما با همان بازی های کودکانه خود بزرگ شده ایم . مخصوصا در جامعه ما این رواج وعنعنات از قدیم تا حال نسل به نسل ادامه یافته وآنرا حفظ نموده اند .امامسئله مهم در اینجا چگونگی تاثیرات این بازی ها وسرگرمی ها بر روی کودکان است وباید تاثیرات این انواع سر گرمی ها به بررسی گرفته شود تادر آینده مشکل ساز نشود .


از این رو تلاش شد تا سرگرمی های را برای اطفال آماده کنند که نه تنها باعث سرگرمی ونشاط شان شود بلکه برای شان آموزشی ومفید هم باشد .وبتوان از طریق آن از همان آوان طفولیت به آموزش شان پرداخت که این آموزش غیر مستقیم میباشد.


از آن جمله میتوان ازکارتون ها نام برد فیلم های کارتونی که برای اطفال آماده میشود بیشترین کاربرد را درتمام کشور ها دارند وهمواره کوشیده میشود تا بر روی محتوا وآنچه که اطفال از دیدن این کارتون ها برداشت میکنند کار شودتا محتوا وپیام جالب وآموزنده ای داشته باشد .واطفال نیز به دیدن این کارتون ها علاقه ی خاص دارند .وباید کارتون ها را تماشا کنند که باسن وسال شان مطابقت داشته باشند وتاثیرات سوء نداشته باشد چرا بعضی ازشرکت های تولید این فیلم ها متاسفانه کارتون های را میسازند که برداشت های غلط وتاثیرات سوء را بر اطفال بجای میگذارد .چون کارتون ها تاثیرات زیادی را بر روحیه اطفال دارد نه تنها اطفال بلکه بزرگ سالان نیز گاهی به تماشای کارتون ها میپردازند واز آن متاثر میشوند پس نمی توان از آن انکار کرد در این حالت باید خیلی احتیاط شود که طفل چه قسم کارتون را تماشا میکند .


اطفال حق دارند تا درفضای کودکانه بزرگ شوند یعنی تمام حقوق شان باید برآورده شود که از این جمله بیشتر به بازی وسرگرمی احتیاج دارند پس چه خوب میشود که همراه با سرگرمی آموزش هم ببینند .مشهور ترین کارتون که اطفال به آن علاقه زیاد دارند تام وجری یاهمان موش وپشک است که طرفدار زیاد دارد ودربیشتر قسمت های این کارتون میتوان نکات آموزنده را یافت اما درپهلوی این بعضی مواردی هم در آن دیده میشود که مناسب نیست .ازطریق کارتون ها میتوان طرز برخورد ,تفکر,احساسات ,قانون ها,عقاید ,ودیگر مسایل مورد نیاز را برای کودکان آموزش داد پس باید بیشتر سر محتوا وپیام کارتون دقت شود .


ونکته مهم دیگر اینست که خانواده ها باید متوجه باشند که اطفال شان چه نوع کارتونی را در چه اوقات برای چه مدت نگاه میکنند چرا که زیاده روی در دیدن کارتون ها خود میتواند مشکل ساز شود . About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160