ماه مبارک رمضان!!!

Posted on at


ماه مبارک رمضان از جمله پر فضیلت ترین ماه های سال بشمار میرود در این ماه پرفیض و برکت خداوند متعال دروازه


های رحمت بی پایان خود را برروی انسانهای مومن میگشاید ودر این ماه سراسر بخشایش،لطف ومهربانی الله متعال را


برای امت اسلام به ارمغان میآورد در این ماه پر فیض وپر برکت خداوند متعال دروازه های جنت را بروی


. انسانهای مومن گشوده ودر های جهنم را مسدود میسازد و همچنان شیاطین لعین در این ماه متبرک به زنجیرکشیده میشود این ماه،ماه آزمون الهی برای بنده گان مومن است ونا


گفته نباید گذاشت که هر عمل ثوابی که در این ماه بنده موم انجام میدهد ثوابش به اندازه فرضیت که در غیر این ماه انجام


داده است و برعلاوه این ماه،ماه نزول قرآن و بهار قرآن است که خواندن قرآن مجید بهتر و ثوابش بیشتر تر از خواندن آن


در طول سال است که باید در این ماه بزرگوار زیاد کوشش کنیم قرآن مجید را تلاوت نموده واز ثواب این ماه بهره مند گردیم. 


و همچنان در امتان گذشته مردم با داشتن عمر طولانی عبادات طولانی نیز میکردند یعنی تقریبا عمر شان به 900 سال


میرسید خداوند متعال برای امت محمد «ص»این تحفه گرانبها را عنایت نموده تا مسلمانان بتوانند مانند مردمی که در


عصر پیامبر «ص»عبادت های زیادی مینمودند آنها هم بتوانند در این ماه بزرگ عبادت کنند واز شیرینی ها وبرکات این


ماه زیبا بهره مند گردند واینکه شبی از شبهای رمضان یعنی شب قدر را به ما ارزانی داشته وفرموده در این شب عبادت


کنید که عبادت شما در این شب برابر به هزار سال حساب میشود یعنی اگر عمر هم کوتاه است خداوند متعال به


. ما این زمینه را فراهم نموده تا مانند امتان گذشته بتوانیم ثواب هزار سال عبادت را کسب نماییمباید از هر لحظه،لحظه این ماه استفاده نماییم تا بتوانیم گناهانی را که در طول سال مرتکب شده ایم را به کمک عبادت


های پی هم ومعذرت خواستن از خداوند متعال تلافی کرده ودیگر از انجام اعمال بد دست بکشیم و بسوی خداوند متعال


روانه شویم پس باید قدر این ماه پرفیض وبرکت را بدانیم از رحمات،برکات وبخشایش خداوند متعال مستفید شویم


!! وازثواب این ماه بی بهره نمانیم انشأالله About the author

160