بست نشینی یا تحصن

Posted on atواژه ای که این روز ها سر زبان اکثر مردم خصوصاَ معترضین و رسانه هاست.


بست یک واژه فارسی- دری میباشد که معنی آن بستن و به تحصن و پناه گرفتن در یک مکان مقدس هم معنی میشود.معمولاَ افراد در جایهای امن بخاطر مصون ماندن پناه میبرند.


اکثراَ در زمان حاضر تحصن بخاطر تقاضای به اصطلاح مشروع صورت میگیرد که گاه نتیجه مثبت داشته و گاهی هم همراه با بی تفاوتی های دولت داران یا همان افراد مقابل متحصنین خاتمه می یابد.


افراد تحصن کننده بر علاوه انتخاب اماکن زیر سیطره دولت خود به سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی خارجی مراجعت میکنند که این عمل نوعی پناهندگی سیاسی قلمداد میشود و یا هم عمومی جلوه دادن خواست تحصن کننده یا تحصن کنندگان است و همچنان برای یافتن افراد، گروه ها و ائتلاف های همانند خود.


در نتیجه واژه بست نشینی بیشتر جنبه دینی- مذهبی داشته و اصطلاح تحصن بیشتر کاربرد سیاسی و حقوقی.


بست نشینی سید جمال الدین افغانی، پناهندگی داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت کشور به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و بعضی از نمایندگان پارلمان کشور نمونه های خوبی از این عمل است.About the author

160