اولین افطار

Posted on at


 


 صدایی به گوش میرسد از آن گنبد طلایی  مسجد ... آری صدای اذان مغرب !با صدای اذان روزه ای را که ساعت هاست برای عبادت خداوند یکتا گرفته ایم را افطار میکنیم ، وقتش رسیده که خوانواده در کنار هم جمع شده و در کنار سفره افطار روزه شان را افطار نمایند که این خود یک نوع عبادت است .


فرقی نمیکند درآن سفره انواع غذاهای رنگارنگ باشد و یا آب و نان ، مهم اینست که همه در کنار هم باشند ... در کنار سفره افطار هم جمع شدن یک نوع عبادت است و ثواب خود را دارد .


زمانیکه مسلمانان میخواهند روزه خود را افطار کنند دعای (اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و الیک توکلت) را خوانده  و با یک دانه خرما و یا هم نمک روزه شان را افطار میکنند .وقتی کسی روزه ماه رمضان را بجا میآورد ثواب زیادی نسیب او میگردد ... تمام ارکان روزه به نوبه خود و به درجه خود دارای ثواب و منزلت والایی میباشند که افطار و افطاری نیز از جمله آنها میباشد!


..........About the author

160