تاثیر فرهنگ های قدیم

Posted on at


وقتی نور درخشان اسلام در جزیرهء عرب درخشش نموده،‌ و مردم ازین نور استفاده نموده یک سلسله از عادات، رواج ها فرهنگ هایی وجود داشت.
بعضی ازین فرهنگ ها که زادهء‌عصر جاهلیت، بت پرستی، آتش پرستی بوده و با دین مقدس اسلام کاملاً در مخالف قرار داشت. مسلمانان سعی نمودن تا ازین عادات ناپسند که مخالف اسلام است دوری کنند مثلاْ در میان عربها زنده به گور کردن دوختر ها ننگ داشتن از دوختر داشتن ازدواج ها به اشکال مختلف خرید و فروش انسانهای آذاد و سایر عادات زشت وجود داشت، مسلمان، به خصوص صحابه کرام برای از بین بردن این عادات زشت کاملاً خود را قربانی دین مقدس اسلام نمود.
ولی متاسفانه در بعضی از کشور های با وجود اینکه مردم به عقیدهء اسلام عتراف نموده ولی باز هم به رواج های قدیم خویش پایه دار مانده و حتی در بعضی حالات نمیخواهد که فیصله های خود را مطابق اسلام نمایید بلکه به عوض بیان نمودن احکام اسلامی، مطابق رواج های قومی فیصله میکنند، مثلاً در دین مقدس اسلام جزای قاتل قصاص میباشد، ولی بعضی از مسلمانان به عوض قصاص از همان عادات قدیمی (به دادن دوختر های مظلوم) استفاده میکنند. و یا هم بعضی از مردم میان مهر که حق دوختر میباشد، و میان طویانه که یک پول ناجایز و غیر مشروع است خلط میکنند.
بغضی از عادات دیگری نیز از قدیم وجود داشته که هر گاه این عادات به شکل یک کلتور و عنعنه باشد برای انتقال آن به فرهنگ اسلامی و ترک فرهنگ های جاهلیت باید سعی و تلاش گردد.ولی مشکل آن زمانی زیاد میشود که این عادات جزء عبادات پنداشته شود و برای آموریکه هیچ اصل اسلامی نداشته باشد چهره اسلامی داده شود، و بنام اسلام فرهنگ های قدیمی غیر اسلامی تطبیق گردد، مثلاً در زمان قدیم در میان عربها بعضی از عید های وجود داشت، که پیامبر (ص) این عید را از بین برده و برای مسلمانان دو عید اسلامی که ( عید رمضان و عید قربان) میباشد معرفی نموده.
در کشور های دیگری عید های قدیمی مانند نوروز عید کرسمس و سایر عید های قدیمی وجود داشت که متاسفانه مسلمانان این عید ها را در بعضی از کشور ها تجلیل میکنند، وآنرا صبغهء اسلامی میدهند.
در کشور ما افغانستان این دو عید تجلیل میشود اما هر سال از خوشی ها عید کاسته میشود طوریکه که به ما قصه میشد که در عید چی سرگرمی های میبود مردم خیلی خوشحال میبود بین مردم عشق و محبت گرم میبود خلاصه همه مردم خوش میبود اما ما در این زمان چیزی نه میبینیم چون عادات و و رواج های غربی بین ما مردم آماده و ما را از فرهنگ های اصیل خود ما دور میکند باید ما خود مان کاری کنیم که این عادات برای آینده و نسل های آینده نقل نه شود.


 


 


 


 


 
About the author

160