آماده گی برای عید!!

Posted on at


خداوند متعال در هر سال یکبار روزه مبارک را برای مسلمانان فرض گردانیده که باید تمام مسلیمین این ماه بزرگ را غنیمت شمرده


و از بزرگی و نعمات این ماه به خوبی استفاده کنند بعد از گذشت این روز های بزرگ عید سعید فطر میآید که در هر سال هم دو عید


در بین اسلام و مسلمین رواج دارد که عید فطر عید کوچک و عید اضحی عید بزرگ است که در بین مردم رسم ورواج های زیادی


برای برگذاری این دو عید وجود دارد یکی از رسم ورواج های که در بین افغانها وجود دارد این است که در جریان ماه مبارک


رمضان همه برای عید آماده گی میگیرند خانه تکانی،فرش شویی،پاک کاریپاک کاری برعلاوه این کار ها برای روز عید به خود لباس


. های جدید خریداری میکنند در عید سعید فطر بعضی از مسلمانان به حج خانه کعبه شریف میروند که این حج فرضی نبوده حج عمره نامیده میشود و حج فرضی


در عید اضحی بالای مسلمانان فرض میشود که سالانه تعداد زیادی از مسلیمین از سراسر جهان برای اعدای حج میآیند عید از خود


ارکانی دارد که باید انجام بپذیرد در روز اول عید تمام مسلمانان لباس های جدید را پوشیده و آماده گی میگیرند تا به نماز عید بروند


نماز را اعداءکنند به یک وقت معین همه در مسجد جمع میشوند وبرای اعدای نماز ایستاده میشوند خطیب بعد از اینکه نماز را با


جماعت اعداء کرد عید فرض میشود بعد از ختم نماز همه مسلمانان با یکدیگر احوال پرسی نموده عید را تبریک میگویند و اشخاصی


هم که با هم قهر یا از همدیگر آزرده هستند باید در این روز همه کینه وکدورت را کنار گذاشته با همدیگر آشتی نمایند.در این روز همه افغانها به طریقه های مختلف سفره های خود را با اضافه نمودن هر نوع شیرینی و میوه های خشک وتازه رنگین


میسازند در روز اول عید همه به پیش بزرگان برای دعا گرفتن و دست بوسی میروند این یک رسم ورواج قدیمی است که از اجداد


برای ما به جا مانده است در این روزه همه کودکان وبزرگان خوش وخوشحال میباشند بزرگان به هر خانه ای که برای دید و بازدید


میروند برای اطفال عیدی میدهند وکودکان با گرفتن عیدی بسیار خوشحال میشوند و عیدی بزرگان برای بزرگان هم همان احوال


پرسی و خلق خوش شان به یکدیگرشان میباشد باید همه در این روز خوش باشیم و با از دیدو بازدید دوست های خود لذت ببریم.
About the author

160