نقش مسلمانان در تکامل علوم

Posted on at


مسلمانان نسبت به دیگر ادیان جهان در طول تاریخ بسیار فعال و پرتلاش تر بودند, اختراعات زیادی در عرصه های مختلف کشف گردید که همگی محصول سعی و تلاش دانشمندان مسلمان میباشد. در جهان و دنیای فعلی شاهد پیشرفت ها و دستآوردهای مسلمانان در هر عرصه میباشیم و این مسلمانان در هرگوشه و کنار جهان دست گام به اختراع, ابتکار و نو آوری چیزهای جدید برداشتند.


این علوم و انکشافات به دسته های متفاوت تقسیم میگردد که هر  عالم در پی کشف چیزی متفاوت شده است و نمونه های بارزی از این انکشافات عبارت اند از:


کیهان شناسی و زمین شناسی:


نابغه ی این علم را میتوان ابوریحان البیرونی که در این رشته مهارت کامل داشت وی به ذهن متفکری که داشت توانست تا نحوه ی ترسیم نقشه های جغرافیایی را کشف نماید و همچنین میتوان او را نخستین شخصی نامید که توانست با تحقیقات و کوششهای پی در پی دلیل جذر و مد دریاها را دریابد.در قسمت طب و اناتومی بدن انسان متفکر و عالم آن را میتوان ابن سینا که خود اسطوره ای برای این علم بود دریافت, کسی که با منتشر نمودن کتب متفاوت طبی و هم چنین با ارائه ی نظریات متفاوت به پدر علم طب مسمی گردید و تا حال پزشکان از تمام دنیا کتب وی را به عنوان بهترین آموزگار برای خود میدانند و مشکلاتشان را توسط راهنمایی های مفید و ارزنده ی این عالم بزرگ رفع مینمایند.در بخش ادبیات دری هم شاعران و نویسنده گان زیادی هستند که از تمام گوشه و کنارهای کشورهای مسلمان برخیسته اند و قلم زیبایشان را در پی توصیف و تمجید نعمات بی پایان پرودگار عالمیان برداشتند کسانی که نامشان کثیر است و قلم کوچک من توانای بردن تمام اسامیشان نیست ولی میتوان از همین مرز و بوم خودمان کسانی را یاد نمود چون مهری هروی, خواجه عبدالله انصاری, محجوبه هروی و الگویی برای همگان چون مولانا محمد بلخی و از دیگر  کشورهای دنیا چون سعدی شیرازی, حکیم عمر خیام و هزاران اندیشمند و متفکر علوم دری و ادبیاتی.امروزه بشر با تکنالوژی که در خدمتش است دست به انکشافات حیرت انگیز دیگری زده که خود قابل قدر میباشد, اختراع هواپیما ها و راکت ها, قاره پیما و سفینه پیماهای فضایی همه نشان دهنده ی کنجکاوی انسان در هر عرصه میباشد و کامپیوتر خود اختراع عظیم و بزرگی است که بشر را به سوی پیشرفت های زیادتر و موفقیت های روزن افزون رهنمون میکند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه میرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post  About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160