تلویزیون چیست؟

Posted on at


تلویزیون از دو کلمه گرفته شده که معنای دیدن و فاصله های دور را میدهد و در اصطلاح عام تلویزیون به معنای دیدن هر چیز از فاصله های دور میباشد. تلویزیون برای بار اول به گونه سیاه سفید و بی صدا ساخته شده بود، اما به مرور زمان دانشمندان جدیدتری تغیرات زیادی  در آن ایجاد کردند


همچنان تلویزیون منابع اینترنتی نیز با خود به همراه دارد. تلویزیون حاوی شبکات مختلفی میباشد که هر شبکه به نفع عنعنات خود کار میکند، برخی از این شبکه ها، شبکه های جهانی بوده که سراسر دنیا میتواند به آن دسترسی داشته باشدتلویزیون دارنده دو منبع میباشد، منابع مفیده و غیر مفیده و کشف این منابع بستگی به نشر کننده و بیننده دارد. همچنان تلویزیون دارای کنترولی میباشد که برای کنترول کردن ذهن از آن کار گرفته میشود. کنترول کردن ذهن در واقع همان کنترول کردن تلویزیون میباشد


برخی از شبکات یک ملت به عنوان بروز دهنده عنعنات همان ملت بگونه صحیح و مثبت فعالیت میکنند اما برخی هم بگونه غلط و ضرر آفرین به ضد همان ملت عمل میکنند


 


برنامه های منتشر شده از شبکات مختلف تأثیرات مختلفی را روی بیننده ها گذاشته است، این برنامه ها سبب بهتر شدن عنعنات، تغیر مفکوره های کهنه، بهبود یابی وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهبود یابی تحصیلات و افزایش اطلاعات شده است


به وسیله شبکه های تلویزیون برنامه های منتشر میگردد که منابع کشور، رخداد های کشور و وقایع ضرر آفرین کشور را بروز میدهد. و مردم را از رخدادهای موجود در کشور آگاه میسازدامروزه در افغانستان تلویزیون های مختلفی هدایت میگردد، در کل شبکات زیادی به میان آمده و هریک به نحوی مفید و مضر واقع میشود: از جمله طلوع، ملی، آریانا، نور از جمله شبکاتی اند که بیشتر مسأیل و رخداد های سیاسی کشور را بروز میدهند، و به شکل خبر به طور 24 ساعته فعالیت میکنند. همچنان اصلاح، ساقی، تمدن و میهن بیشتر در مسأیل اسلامی انجام وظیفه میکنند. و برخی از شبکات هم هستند که در هر سه بخش یعنی سرگرمی، خبر و مسأیل اسلامی فعالیت میکنند. به هرحال تلویزیون منبع مهم اطلاعاتی بوده که مملو از اطلاعات مفیده میباشد بدان شرطی که از آن بدرستی استفاده شود اما منابع مضر هم دارند و این منابع سبب ایجاد کارهای ناشایسته میان مردم شده است امیدواریم که استفاده نادرست از آن کنسل شود. برخی از منتشرات شبکات از این منبع مفید که تلویزیون است سوء استفاده بیش از حدی میکنند که باید جلوی آنان گرفته شود زیرا سبب تباهی جامعه و مردم میشوندبازدید از تلویزیون در واقع پیگیری رخدادهای جامعه استAbout the author

160