آمد آمد عید و رفتن ماه رحمت

Posted on atسراغاز کلام را این بار خواستم تا از محیط و فضای متفاوت که در مهد ملکه جلالی رونما گردیده است شروع نمایم. فضا و هوا و اوضاع و احوال در این روزها به شکلی عظیم دگرگون گردیده است.
همان گونه که بعد از هر امتحان و هر چالش و سختی, بالاخره راحتی و اسایش و کامیابی نهفته است که می رسد و تمامی ان سختی ها را با خود میبرد و غبار خستگی را از تن زحمت کشان می رباید و ثمره ئ سعی و تلاش ایشان را به راحتی لحظه ای اندک نصیب ایشان می سازد. همان گونه ماه مبارک رمضان به پایانش نزدیک گردیده و با ان همه فضیلت و فرصتی که امده بود تا بر ما مسلمانان بباراند؛ حال قصد سفر و رفتن دارد تا سال بعد.مکتب ملکه جلالی نظر با اینکه در یکی از شلوغ ترین و پر ازدحام ترین منطقه ئ شهر و بازار شهر قرار دارد؛ جنب و جوشی بس عظیم در ان جریان دارد. در هر طرف روزه دارانی را می یابی که برای پیشواز عید عظیم خویش امادگی می گیرند و سعی می نمایند به تمام معنی و کوله باری کامل برای خوشامد گویی روزه داران حاضر شوند. آنقدر می شتابند که گویی همین فردا عید است. دکان داراند بر سرمایه ئ دارایی خویش می افزایند و چندین برابر قبل اموال زیادیتری را در مغازه های خویش برای خریداران عرضه می سازند.
چه خوب است که اگر متوجه یکدیگر باشند تا کدام ازاری از سوی هر یک دیگری را نیازارد فنه گران فروشی فروشنده ها و نه هم چانه زنی بسیاز مشتریان.بانوان انکس هم بیشتر از دیگران شتاب در پذیرایی عید و اسقبال از ان را دارند, ولی اندکی متفاوت تر. چرا که این بانوان توانایی دیگری در وجود خویش دارند و ان هم این هست که می توانند خوشی و شادمانی و حرف خویش را در غالب و مقاله و داستانی بگنجانند و با دیگران سهیم نمایند و به گونه ای متفاوت از عید استقبال و بر دیگران تبریکی گویند شادمانی نمایند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post
فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160