ذهن انسان

Posted on at


خداوند (ج) که آفریننده تمام جهان است موجودی را آفرید که اشرف تمام مخلوقات است. موجودی که تمام موجودات به شمول فرشته گانی که از نور آفریده شده اند و همیشه به عبادت خداوند مشقول اند ،از گناه و معصیت پاک اند و هیچ وقت از اوامر الهی سرپیچی نمیکنند ،این موجود خداوند  را سجده میکنند. همین انسانی که باداشتن قدرت تفکر خود توانست بلند ترین درجه یا مقام  در نزد خداوند (ج) را بگیرد. و خداوند او را بهترین موجود روی زمین قرار دادچه خلقت زیبایی،چه آفرنیش بی همتای. انسان باداشتن بزرگترین نعت الهی یعنی ذهن میتوانند به بلند ترین مقام در خداوند و در نزد مردن خود برسد. خداوند برای همه انسانها ذهن داد تا از آن در راه درست و راه پیشرفت استفاده کنند. اشخاص زیادی در این دنیا وجود دارند که نابغه هستند. مثلا در یکی از شهر های ایران زنی وجود داشت که باردار بود و همیشه قرآن شریف تلاوت میکرد این زن وقتی پسرش به دنیا آمد اسم اش را یاسین گذاشت این کودک وقتی به حرف زدن شروع کرد وی حافظ قرآن کریم بود او وقتی در بزن مادر خود بود و مادر او قرآن کریم را تلاوت مینرد این کودک آنرا شنیده و آنرا در بطن مادر خود حفظ کرده بود و همین که به سخن گفتن آغاز کرد قرآن شریف حافظ قرآن کریم شده بود ببینید این چه معجزه ای است، این چه آفرینیش بی نظیری است که یک کودک در بطن مادر خود توسط همان ذهن کوچکی که داشت حافظ قرآن کریم شد. و مانند این معجزات زیاد دیگری . هر کس در این دنیا برای پیشرفت خود از ذهن خود استفاده میکند.خداوند برای تمام انسان ها ذهن داده است .بعضی از این نعمت الهی استفاده میکنند و به اوج موفقیت میرسند اما بعضی اشخاص هم وجود دارند که از این نعمت الهی استفاده نمیکنند و همان طور عقب مانده میمانند. از همه اشخاص میخواهم که از این نعمت بی نظیر استفاده کنند. و کاری کنند که هم خودشان وخانواده شان همیشه سرافراز باشند. وبه داشتن چنین اولادی افتخار کنند


 About the author

160