فساد

Posted on at


 

 قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه تمام افراد جهان وجود دارد.ظهور فساد قدامتی طولانی داشته ،این واژه خیلی ناپسند با موجودیت خود در تمام عرصه ها انکشاف نموده و باعث شده است که در رگ رگ انسانها جای گیرد. بسیاری از افراد که مرتکب این گناه کبیره میشوند ایمان واقعی خود را فراموش نموده و به زندگی خود لطمه میزنند که این خود یک ناکامی بزرگ در زندگی است که منجر به تباهی انسان میگردد. 

کلمه فساد از ریشهءعربی گرفته شده به معنای سوء استفاده وفاسد شدن را گویند.فساد انواع گوناگون دارد مانند فساداداری، سیاسی،اقتصادی،مالی ،اخلاقی و اجتماعی که هر یک به شیوهء تاثیر منفی اش را در جامعه بجا میگذارد.

فساد در سیاست باعث برهم خوردن نظم وقانون کشور وتیره شدن روابط بین ممالک میگردد و همچنان در بخش اقتصاد سبب ضعف اقتصادی شده بخصوص اشخاصیکه فاسد اخلاق اند. در اجتماع مضر تمام میشوند.برای اینکه از انجام وعواقب آن جلو گیری کنیم باید از راهکارهای مفید استفاده کنیم .مثلأ وقتی کسی را میبینیم که به فساد رجوع نموده است و از آن لذت میبرد ما باید به اقداماتی جزئی و بزرگ بپردازیم .نخست وی را از شریعت ،قواعد و تأکید آن در فساد نکردن و فاسد نشدن آگاه کنیم چون این عمل گمراه کننده است.و انسان را از نعمتهای دنیوی واخروی محروم داشته وعذاب سخت در روز قیامتبه مفسدان مژده داده شده است .

بعد از این رهنمایی اگر به جانب مقابل تأثیر نکرد وی را به حقوق بشر ودفتر مبارزه با فساد معرفی میکنیم تا قانون با آن طرف باشد اگرچه در قانون هم فساد وجود دارد اما باز هم اینکه در رأس قرار دارد یک ادارهء نظارت بر اداره های کوچک میباشد تا اندکی از این عمل خانه خراب کاهش یابد.

عوامل که باعث فساد میشود .تابع بودن نفس،فقر اقتصادی،ضعف دین،بی سوادی،پولداری بیش از حد ،همنشین بد وبخصوص پیروی از فرهنگ اجنبی است پس. این وظیفه هر فرد است که با تبلیغ نمودن در مکانهای بصورت فردی وجمعی مانع فساد شود.و زنده گی خود ودیگران را از این بد بختیها نجات دهد.

چنانچه خداوند متعال در آیهء 188 سورهء بقره میفرماید:((اموالتان را به باطل نخورید و آنها رابرای حکام وفرمانروایان نفرستید که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورند،))بنأ ما میتوانیم به طریقه های ذیل به مرور زمان فساد را کاهش داده و ریشه کن سازیم.

از طریق رسانه ها با ساختن کلپ ها ونمایش های کوتاه در باره موضع،  که مطا بق شریعت اسلام باشد.

ابلاغ نمودن امام های مسجد برای مردم.

در سیستم مخابرات از طریق پیام فرستادن آن.

و همچنان به اشتراک گذاشتن ضرر، عواقب و راه پیش گیری فساد در انترنت میتوانیم از آن جلو گیری کنیم . تا باشد یک جهان عاری از فساد ،مملو از راستکاری وبی غمی داشته باشیم

 

الهی به امید اینکه تمام مومنان جهان اسلام را از تاریکی های اعمال ناروا دور ودر پرتو رحمتت نگهداری!.

 About the author

elaha-mahmod

الهه محمود متولد سال 1376 ه ش مطابق به 1997 م در ولایت هرات باستان در یک خانوادهء متدین و روشنفکر میباشد. وی نظر به استعداد و علاقهء که به درس وتعلیم داشت در سن شش سالگی شامل مکتب امیر علی شیر نوایی گردید که فعلا" هم شاگرد صنف یازدهم…

Subscribe 0
160