خیر است اگر تصویرت سیاه سفید بود .. اما چی خوشبختی که زندگیت رنگه بود

Posted on at


عکسی از کامره عکاسی در شهر کابل
این کامره قادر بود تا 4:3 عکس بیگیرد بشکل سیاه و سفید
این عکس ها برای تذکره ، مکتب و پاسپورت به کار میرفت
چی وقت های بود که مردم مردم بود حکومت حکومت بود همه جا صلح و صفا بود
اما من چی شوخی های را در زمان کودکی انجام میدادیم
وقتی کودک بودم به یاد دارم که توسط همین کامره برای مکتب عکس میگرفتم
چون کودک بودم و بسیار شوخ عکاس بسیار زحمت می کشید و دست خود را در داخل یک صندوقی چوبی داخل میکرد
نمیدانم در داخل آن صندوق چی میکرد بعداز چند دقیقه زحمت کشیدن به من میگفت : آفرین جان کاکا گردنت را پاین کن کمی پیشانی خود را باز بیگر و شماره امده باش را به خوانش میگرفت میگفت 1 2 3 و برایم میگفت امده هستی و سر پوش که در دهن لنز کامره بود دور میکرد و من که بسیار شوخ بودم به طرف کامره قواره میکردم و عکسم خراب میشد
این عمل را چندین بار تکرار کردم و مردی عکاس به قهر شد و من بیدون اینکه پولش را پرداخت کنم از پیشش فرار میکردم و این کار در چندین عکاس خانه انجام دادم و تا بلاخره یک روز در گیرفتادم و بسیار لت و کوب شدم و برایم یکی از جالب ترین خاطراتی بود که در زندگی داشتم ایام کودکی ای کاش تکرار شودنویسنده رفیع کبیریAbout the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160