د انسان فعالیت د هغه د پرمختک لامل دی

Posted on at


د انسان فعالیت د هغه د پرمختک لامل دی. او پرمختک د مشهوریدل او محبوبیت را منځته کوی.


کوشش کول په زندګی کی لامل ددی کیږی چی انسان وکولای شی په خپل ژوند کی پرمختک وکری. ددلپاره چی پرمختک دخپل ځان دپاره کسب کړو باید تر څو چی کولای شو فعالیت او کار وکړو که څوک په خپل ژوند کی یو ټاکلی هدف و نه لری هغه نشی کولای چی پرمختک ته لاس رسی پیدا کړی


.


او هغه څوک چی هدف و نه لری هغه اړ دی چی ټول عمر د هغو خلکو خدمت وکړی چی نوړ هدفونه لری او لوی نقشی په خپل مغز کی روزی.


د بیلګی په ټوګه کولای شو چی دښاغلی بیل ګیتس د مایکروسافت د شرکت رییس نه نوم واخلو. هغه څوک چی په یوه غریبی کورنی که نړی ته راغلی مګر اوس هغه یوله دنیا د ثروتندانو څخه دی. هغه خپل ژوند داسی بیان وی؛


ما هیڅ وخت خپل مغز د فزیک او ریاضی درسونو دلپاره نه خرابوه او دغی درس ته به می مینه نه درلوده. ډیر می عملی درسونو سره مینه درلوده و هروخت به می غوښتل چی خپل کارونه او فکرونه په عمل کی راوړم.


ما او ملګری می ډواړه په یوه ټولګی کی زده کړی کولی . ډواړم د انجینیری د رشته محصلان وو. زما ملګړی با هر وخت درس ویل او هغه به هر خت لومړی مقام اخسته. اما ما به هغسی نمره اخستی چی کامیاب شم. ولی دیری لوری مفکوری می درلودی او غوښتل می چی نوی شیان اختراع کړم د ډیر یو ساده ځای څخه می شروع کړ. ما حتی د خپلو کارونو د سرته رسولو له پاره یو ځای او مکان می نه درلوه لو په یوه تاکوی کی ما کار کوه ت سو چی دغه ځای ته ورسیدم. هغه ځای ته چی اوس د ڼړی لوی شرکت زما په لاس کی دی او زما ملګړی د هغه شرکت کار کوونکی دی چی زه د هغه شرکت رییس یم


.


بیل ګتس هغه څوک دی چی خپل دی چی په خپل ژوند کی د هیڅ څخه ډیر لوړ مقام ته ورسیده او یوازی د موفقیت لامل لوړ هدف درلودل دی. ددلپاره چی کامیاب شو باید هغه خلک خپل د ژوند بیلګه ومنو چی تجربه ولری او په خپل ژوند کی کامیاب شوی وی د هغو خبرو باندی عمل وکړو اود خپل هدف پرځای نورشیان ته باید فکرونه کړو.


نه یوازی بیل ګیتس بلکی نور ډیر خلک په نړی کی شته چی که موږ د هغوی دژوند په اړه معلومات واخلو کولای شو چی هغی خپل د ژوند بیلګه ومنو او دهغو د ژوند څخه ډیر ښه شیان زده کړو.


هغه شی چی کولای شی انسان بریالی کړی هغه دی چی خپل د شاوخوا خلکو ته پاملرنه ونه کړو که خپل ذهن دنورو خبرو سره تشویش کرو شاید دا هغه خبری نه وی چی ستاسی په خوښه وی او ستاسی د پرمختګ مخی ونیسی.


انسان خپل ځانته ژوند کوی او باید نورو خلکو ته اجازه وړنه کړی چی د هغی د ژوند په اړه پریګره وکړی که داسی ونه کړی نو ژوند د هغه ژوند نه دی.


وامن انکسAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160