برسی از اوضاع درسی مکاتب

Posted on at


امروزه کامپیوتر از وسیله مورد نیاز کارهای روزمره، به  جزئی لاینفک زندگی مان و نیازی مبرم مبدل گشته است ؛طوری که بسیاری از فعالیت های روزمره را حتی بدون این وسیله مدرن نمی توان به انجام رساند.


تحرک و انقلابی که نباید از آن عقب ماند و نباید از آن بی بهره ماند ،تکنولوژی که می تواند ما را به اوج قله ها برساند ،ما را ارتقاء دهد و از نقطه ئ تاریکی که هر چشمی به سمت پائین به سویش می نگرد تکان دهد و بالا برد .


شایان ذکر است که اندک کسانی روی این هدف فکر می کند و چه بسا اقدام می نمایند ،که موسسه فکر برتر در راستای تحقق بخشیدن به این مرام و مقصد در مکاتب دخترانه دیارمان برنامه ای غنی و مکمل جهت ارتقاء دادن توانمندی های بانوان این قشر دور افتاده محیا ساخته است تا باشد به دست اینان فردایی بهتر رقم خورد.


در مکتب حوض کرباس در این هفته ئ تعلیمی محتویات عالی و مفیدی برای دانش پژوهان گنجانده شده بود که قرا ذیل بودند : (تدریس برنامه ورد به اختتام رسید که موضوعاتی از قبیل {تدریس منوی فایل با تمامی اجزا، تدریس منوی Home با تمامی اجزا،  تدریس منوی  Insert با تمامی اجزا، تدریس منوی  Page Layout با تمامی اجزا، تدریس گزینه های Table of content, Endnote, Footnote } به تفصیل تدریس گردید.) که در هفته آینده امتحان نهایی برنامه ورد اخذ خواهد گشت .


دیگر این بانوان قادر اند از یک نوشته ئ کوتاه و  معمولی در حد یک بلاگ تا داستان و چپتر وکتابی پیچیده را خودشان ویرایش و طراحی نمایند و کامپیوتری سازند.


البته متفاوت تر از امتحان برنامه ئ ویندوز که ،در کنار اخذ امتحان تحریری هر یک از شاگردان موظف به تهیه و ترتیب پروژه عملی در این برنامه می باشند که ضمیمه امتحان ایشان می گردد و نیمی از فیصدی امتحان ایشان را تشکیل می دهد ودر این هفته پروژه های شاگردان  که نتیجه یادگیری اینان از برنامه ورد است جمع آوری گشت.


برخی همچون :نوشته ئ خانم اورانوس محمودی ،زهرا سعیدی،میترا احمدی ،پریسا جامی بسیار زیبا به رشته تحریر درآورده شده بود و ویرایش گردیده بود.About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160