تابستان در افغانستان

Posted on atتابستان یکی از چهار فصل سال است که این فصل نسبت به فصل های دیگر بسیار گرم بوده و درجه حرارت بسیار بالا میرود و در این فصل تمام جاها سرسبز و زیبا می شود ولی گرمی این فصل مردم را به مشکل زیادی مواجه می کند چون در این فصل هوا بسیار گرم بوده و آنها نمی توانند از خانه بیرون بیاید چون گرمی باعث می شود که آنها را ضعیف کند و کسانیکه توانای ندارند شدت گرما باعث تلف شدن شان می گردد.در این فصل تمام دهقانان حاصل زحمات خود را بدست می آورند چون آنها مدت زیادی را بالای محصولات خود سپری کردند تا در فصل تابسان بتوانند از حاصلات چندین ماه خود بدست بیاورند و این فصل بهترین وقت برای پخته شدن میوه ها می باشد چون هوا گرم است و میوه های زیادی در این فصل حاصل می شود و در این فصل دهقان ها بعضی از محصولات خود مانند گندم را از زمین درو کرده بعدا دانه های گندم را جدا می کنند.
و افغانستان چون یک کشور کوهستانی است و محاطه به خشکه از همین سبب تابستان آن بسیار گرم بوده و مردم را به مشکلات زیادی مواجه می کند و همین طور شاگردان مکتب که در این هوا گرم با بسیار سختی و مشکلات زیاد برای اینکه آینده ای خوبی داشته باشد این همه سختی را تحمل می کنند و به مکتب می روند و به تحصیلات خود ادامه می دهند.  و باید ما در قسمت نظافت خانه های خود و نظافت خورد و خوراک خود تمام سعی و تلاش خود را در بکنیمچون در این هوای گرم اگر ما متوجه نظافت اطراف خود نباشیم باعث می شود که ما به مریضی های گوناگونی مبتلا شویم پس بهترین کار همین است که ما متوجه نظافت خود باشیم تا در این هوای گرم مریض نشویم. About the author

160