استرداد استقلال افغانستان

Posted on at


استقلال سیاسی افغانستان محصول و ثمره قریب به یک قرن مبارزات قهرمانانه و مقاومت جان بازانه این مرز بوم است. که در نتیجه جان فشانی های هزاران شهید گمنام این سرزمین بدست آمده است


.


در اثر همین مقاومات و مبارزات بود که ملت ما به تمام جوامع تحت سیطره و در بند بهترین نمونه و الگوی آزاد منشی وملحق به میهن و استقلال ثابت شده است. طوریکه تاریخ گواه است مردم کشور ما 95 سال پیش از امروز حقانیت راه عالیترین احساس پاک وطندوستی و عشق به میهن را طی سه دهه جنگ خونین افغان و انگلیس اول,دوم و سوم به جهانیان به نمایش گذاشتند و این جنگ های نابرابر و طولانی را که از سال 1839 الی 1919 ادامه پیدا کرد که بلاخره به نفع مردم افغانستان در امر حصول و کسب آزادی سیاسی از بریتانیای کبیر که آفتاب در قلمروش غروب نمی کرد پایان یافت و انگلیسها وادار به قبول استقلال سیاسی افغانستان گردید


.


در جریان مذاکرات در راولپندی که بین علی احمد خان وزیر داخله اسبق افغانستان پسر هملتن گرافیت سکرتر امور خارجه هند بریتانیوی در هند به وقوع پیوست , انگلیس ها استقلال افغانستان را مورد تایید قرار دادند که امضای این قرارداد تاریخی مصادف بود به 18 اسد سال 1297 هــ.ش چند روزی را در بر گرفت تا اینکه این سند در داخل کشور از طرف شاه امان الله خان توشیع و منظور گردید به روز 28 اسد سال 1298 آخرین سند استرداداستقلال کشور در قصر زرفشان واقع بوستان سرای سابق کابل واقع پارک زرنگار امروز از طرف شاه امان الله خان منظور گردید و شاه امان الله خان بعد از امضاء این سند از مردم کشور خواست تا از این روز به مثال جشن ملی استقبال کنند.


چنانچه به تمام مردم جهان معلوم است از تاریخ به بعد مردم غیور افغانستان این روز را منحیث روز استقلال و روز آزادی کشور جشن می گیرند و خوشی های خود را در این روز تجلیل می کنند.رئیس جمهور این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده است و جشن با شکوهی را بر پا می کنند اما در این چند سال اخیر که دسترسی دشمنان اسلام و افغان به افغانستان زیاد شده است و از هر سوء به کشتار هموطنان عزیر ما پرداخته اند دیگر جشنی به آن با شکوهی روز های اسبق برگزار نمی شود.


این روزها هم میگذرد و روزی خواهد رسید که هیچ کسی به خاطر افغان بود ن مجازات نشود و جان شیرین خود را از دست ندهد و در کنار فامیل و خانواده خود زندگی با شکوه و زیبایی خواهند داشت و به امید آن روز همه ما کمرهمت را بسته و دست های مان را به هم داده و از دولت و ملت مان دفاع خواهیم نمود.


وامن انکس.About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160