ماه مبارک رمضان

Posted on at


 .

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان ماهی که باید همه ما قواعد و قوانین این ماه را رعایت کرده و ستایش و نیایش خداوند را به جا بیاوریم ماه پر برکت و پر فضیلت می باشد.

حضرت محمد یک روز پیش از ماه مبارک رمضان فرموده بودند که ای مردم این ماه ماهی است که دعای همه مسلمانان قبول می شود همه در های رحمت باز می شود و آن کسی که گناه کرده توبه می کنند و خود را از آتش دوزخ نجات می دهند

پنج چیز این ماه را پر برکت و در نزد خداوند قبول می گرداند .1.قیام .2.صیام .3.قرآن . 4.احسان .5.ادغام در حمل..

یکی دیگر از ارکان مهم دین مقدس اسلام در رمضان ادای روزه با تمام قواعد آن می باشد روزه به هر فرد مسلمان عاقل – بالغ فرض است که این ماه را روزه بگیرد .

منکر روزه کافر و ترک کننده آن فاسق می باشد روزه عبادتی است که پنهان است و کدام خود نمایی در آن نهفته نیست و تنها خداوند از حقیقت آن آگاهی دارد

روزه دارای فضایل اسرار و حکمت های زیاد می باشد در دین مقدس اسلام روزه جای گاه خاصی دارد و یکی از وسایل ان تقرب با خداست . مسلمانان یک ماه تمام را روزه می گیرند ماه رمضان نهمین ماه تقویم قمری مسلمانان است که در این ماه روزه فرض گردیده و یا به یاد آور باشیم که در این ماه نزول قرآن بر حضرت محمد شده است .

حضرت محمد فرموده اند : که دعای سر شخص در ماه مبارک رمضان بی پاسخ نمی ماند 1-روزه دار وقتی افطار می کند 2- پیشوای دادگستر 3- مظلوم داد خواه . روزه برای تقویت روح است فرصتی برای تقویت بدن درست می باشد .

حضرت محمد فرموده اند: که خداوند برایم پیشنهاد کرد که سر زمین خود را برایت طلا کنم من گفتم نه پروردگار بلکه می خواهم یک روز سیر باشم و روز دیگر گرسنه هنگامی که گرسنه شوم به سوی تو روی آورده یادت کنم و وقتی سیر شوم شکر و سپاست کنم . خوب پس می گوییم که خداوند روزه ماه مبارک رمضان را بر ما واجب گردانیده و این کار به خاطر آثار و اسرار و حکمت هایش این کار ناپذیری که بعضی از آن ها را می فهمیم و بعضی را درک نمی کنیم انجام داده است بر ماست که درر حکمت خدا در پشت لین گرسنگی و تشنگی وجود دارد

دقت کنیم و علت انگیزه تشریح روزه را دریابیم تا آن گونه که خدا می خواهد به جا بیاوریم نه به طوری که میل مردم است .About the author

160