اتنخابات و کشیده شدن آن به بار دوم و تاثیرات آن

Posted on at


 


انتخابات عبارت از انتخاب کردن یک شخص از میان مردم, توسط مردم برای رهبری و رفع تمام مشکلات بشری, نژادی, اقتصادی, مذهبی و مردمی است.


ریس جمهور چگونه باید باشد؟؟


1- باید شخص ذکی و هوشیار باشد.


2- باید تمام اختلافات نژادی, مردمی, مذهبی, اقتصادی تمام مردمان یک کشور را درک کند و برای رفع آن مشکلات پلان های مفیدی داشته باشد.


3- سرمایه ملت را از خود ملت بداند نه از آن خویشتن


4- ممانعت کرده و نگذارد دیگر کشورها و ممالک در امور کشور دخالت یا دست درازی کنند


5- به غیر از توانا بودن یک شخص دانا هم باشد


ریس جمهور باید شخصی باشد وطن دوست, وظیفه شناس و همچنین به فکر مردم. آخر تا کی بزرگان در کاخ های مرمرین باشند ولی فقیران در کلبه های چوبی, تا چه وقت غذاهای متنوع و خوش مزه ای داشته باشند در حالی که عده ای بدون غذا سر بر بالین میگذارند. تا چه وقت رفاه ثروتمندان و بزرگان و بدبختی و آه جان سوز آواره گان؟؟؟؟؟وظایف ریس جمهور!!!


ریس جمهور باید موسسات کاری برای جوانان فراهم کند تا جوانان بتوانند کار کنند و دیگر ممالک برای کار سرگردان و مهاجر نشوند. دست به کارهای خلاف و بدبختی های خانمان سوز نزنند. اطفال به خاطر گرسنه گی جان نبازند و با ساختن مماکن رفاهی و صحی بتواند به نحوه ای حالت کشور را نسبت به گذشته تغییر دهد. ریس جمهور باید یاور بیچاره گان و همدم آواره گان باشد.


انتخابات دوره ی اول!


در دوره ی اول مردم با تمام مشکلات به پای صندوق های رای دهی رفتند بدون هیچ ترسی, چنانچه از طریق سران قبایل تهدید به مرگ, اختطاف و حتی انگشت بری شدند ولی به رای مردم اعتنایی نشد و انتخابات به بار دوم کشیده شد. و این کار دارای یک جنبه ی خوب و یک جنبه ی بد میباشد.جنبه ی خوب!!


مردمانی که در رای دهیشان و انتخاب غلط شان تردید داشتند میتوانند بار دیگر به پای صندوق های رای بروند و به کسی که از هر نظر خوب و مناسب باشد رای دهند.


جنبه ی بد!!


مردم برای بار دوم رای نخواهند داد چون مورد تهدید و آزار و اذیت قرار خواهند گرفت, مردم قریه جات ها برای راه دور و خرافاتی که توسط خود اهالی همان قریه به وجود آمده این بار به رای دادن اعتنایی نمیکنند و رای نخواهند داد. افکاریکه که در ذهن مردم ساخته شده این بار هم حتما خواهد اندیشید که بار دیگر تخطی در انتخابات ایجاد خواهد شد پس دیگر میلی به رای دهی ندارند. و همچنین صدها دلیل دیگر......


ولی باز هم میگویم !!!!


ای هم وطن من رای ندهم, تو رای ندهی, چه کسی رای خواهد داد بیا با هم بار دیگر به پای صندوق های رای برویم و برای سرنوشت و آینده ی مرز و بومی که در آن زنده گی میکنیم وظیفه ی ایمانی خویش را ادا ساخته و رای بدهیم. و بار دیگر شهامتان را به تمام دشمنان این خطه نشان داده تا بدانند مشکلات هیچ گاه نمی تواند اراده ی یک افغان را تضعیف سازد.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160